Skip to content
Fri offert

Verkningsgrad för solceller - bra att ha koll på!

Vad är verkningsgrad?

Verkningsgrad kan liknas vid konverteringsgrad. Med andra ord beskriver solcellernas verkningsgrad hur stor del av den solenergi som solcellerna utsätts för som kan omvandlas till användbar el. Verkningsgrad brukar oftast uttryckas i procent.

Vilken verkningsgrad har solceller?

Sanningen är att olika typer av solceller har olika verkningsgrad. Därför är det svårt att ge ett konkret svar på frågan. Arbetet för att förbättra och effektivisera solceller är i ständig utveckling, men i regel kan dagens solceller omvandla cirka 17-20% av all solenergin till användbar el.

Vilken verkningsgrad har solceller?

Solcellernas verkningsgrad är inget du kan påverka, däremot kan du påverka solcellernas förutsättning för att nå sin fulla potential. Hur mycket solel dina solceller kan producera beror på hur mycket sol som når solpanelerna. Där är både skugga, smuts, snö, väderstreck och lutning en del av ekvationen. Alla dessa faktorer påverkas beroende på var i Sverige du bor och påverkar i sin tur vilken effekt dina solceller kan uppnå.

Två av de mest omdiskuterade faktorerna när du installerar solceller är vilket väderstreck ditt tak är beläget i och vilken lutning taket har.

I tabellen nedan kan du se hur väderstreck och lutning på taket påverkar effekten av dina solceller.

Ofta pratar man om verkningsgrad för att få en bättre uppfattning om hur mycket el solcellerna kommer att producera. Förutom verkningsgrad brukar vi på Svea Solar även pratar om hur mycket el (kWh) som du kan produceras per installerad kW. Detta tal brukar ligga mellan 800 – 1100 kWh/kW. Detta är ett viktigt och bra mätetal att ha i åtanke för att öka förståelsen kring hur mycket solenergi era solceller har potential att producera

Med andra ord, stirra dig inte blind på verkningsgraden. Kom ihåg att det finns flera faktorer som påverkar hur mycket solenergi er solcellsanläggning kan producera.

Ta hjälp av våra solcellsinstallatörer som ser till att ni maximerar era förutsättningar


Köpa solceller – så går processen till!

02.12.19

Svartlistade elbolag som du bör undvika!

26.11.19

Passar mitt tak för solceller?

19.11.19
Get it on Google PlayDownload on the App Store
International (English) España Sverige Deutschland Nederland België (NL) Belgique (FR)
© 2020 Org. nr 556955-135008-28 6693