Vanliga frågor och svar kring hur solenergi fungerar. Högt och lågt.

Vanliga frågor och svar kring kring elavtal.

Detta är det rörliga elprisets olika delar:

SPOT-pris (timbaserat)
Kostnad för elcertifikat
Avgifter till Svenska Kraftnät
Avgifter till NordPool
Kostnad för Ursprungsgarantier
25 % moms på summan av ovanstående kostnader

Vårt elpris varierar varje månad då vi bara har rörligt avtal. Priset per kWh varierar också beroende på vart i Sverige du bor. Sverige är indelat i fyra elområden som kan ha olika priser. Vi säljer bara el till rörligt pris då vi anser att det är den bästa modellen för dig som kund.

Elnätet är ledningarna som elen transporteras i. Nätbolaget äger elnätet och ansvarar att ditt hus har el. Får du strömavbrott är det alltid ditt nätbolag du ska ringa för att anmäla detta. Nätbolaget är inget du kan välja, utan något du får beroende på vart i landet du bor.

Svea Solar är ett elhandelsbolag och vi säljer elen till dig. Elhandelsbolaget kan du alltid välja själv och det är inget som styrs av var i Sverige du bor.

Avtalsvillkor och allmänna villkor hittar du här. Vi har ingen bindningstid.

Vi är övertygade om att du blir nöjd och vill stanna kvar hos oss. Därför har vi ingen bindningstid.

Självklart. För att kunna teckna ett produktionsavtal med Svea Solar krävs det att du har ett tillhörande konsumtionsavtal tecknat med Svea Solar under tiden för avtalsperioden.

Svea Solar arbetar för att minska behovet att fossila energikällor och vill främja sol, vind och vatten. Därför betalar vi 5 öre/kWh över spotpris för din överskottsenergi när du har köpt en solcellsanläggning från Svea Solar. Vi utgår från Nord Pools spotpris timme för timme. Självklart är du välkommen att teckna ditt avtal med installerade solceller från en annan aktör på marknaden också. Via vår kalkylator kan du se vad just ditt pris är. För att komma till kalkylator klickar du här.

I dagsläget har vi inte möjlighet att köpa dina elcertifikat.

Vi köper gärna din överskottsel om du är kund hos oss! Teckna upp dig på ett av våra elavtal här, eller kontakta kundservice på 010-171 26 40 eller kundservice@sveasolar.com så hjälper vi dig.

Vårt elpris variera varje månad då vi bara har rörligt avtal. Priset per kWh varierar också beroende på vart i Sverige du bor. Sverige är indelat i fyra elområden som kan ha olika priser. Vi säljer bara el till rörligt pris då vi anser att det är den bästa modellen för dig som kund.

Svea Solar har inte lockpriser eller nykundsrabatter, vi vill istället ha så låga priser som möjligt till alla. Du ska inte bli straffad om du är en lojal kund. Du blir enkelt kund hos oss här, eller kontakta kundservice på 010-171 26 40 eller kundservice@sveasolar.com så hjälper vi dig.

Detta är det rörliga elprisets olika delar:

SPOT-pris (timbaserat)
Kostnad för elcertifikat
Avgifter till Svenska Kraftnät
Avgifter till NordPool
Kostnad för Ursprungsgarantier
25 % moms på summan av ovanstående kostnader

Tillsvidarepriser är normalt en dyr avtalsform och du får ofta det om du inte gör något aktivt val i samband med en flytt. Teckna upp dig på ett av våra elavtal här, eller kontakta kundservice på 010-171 26 40 eller kundservice@sveasolar.com så hjälper vi dig.

Svea Solar erbjuder inte fasta priser eftersom vi anser att det inte är en bra modell för dig som kund långsiktigt.

Alla företag i Sverige som får en egen elräkning kan ha Svea Solar.

Som företagskund hos Svea Solar får du elen till ett rörligt pris (timbaserat). Kontakta kundservice på 010-171 26 40 eller kundservice@sveasolar.com så hjälper vi dig.

Du betalar en fast avgift på 39 kr/månad och det gäller oavsett hur stor din förbrukning är.

Vad din elräkning ligger på varje månad beror på vilken förbrukning du har och vilket elpris du har. Din förbrukning brukar normalt sett skilja sig varje månad. Du som är kund kan alltid logga in i vår app och se vad dina elräkningar har legat på historiskt, se ditt elpris, din förbrukning och hitta vilket elavtal du har idag. Du kan såklart kontakta kundservice på 010-171 26 40 eller kundservice@sveasolar.com så hjälper vi dig. Missa inte att nätavgiften från ditt nätbolag tillkommer. Nätavgiften är något som Svea Solar eller du som kund påverka. För att få mer information om din nätavgift hör av dig till ditt nätbolag.

Vi köper vår solkraft mestadels från våra egna kunder som har solkraftsanläggningar. Runt om i landet finns hundratals villaägare med solpaneler på sina tak som producerar mer solkraft än de kan göra av med själva. Men vi köper också solkraft från Nord Pool som är den nordiska elbörsen.

När du ingår avtal med oss har du alltid 14 dagars ångerrätt från det att avtalet tecknats enligt distansavtalslagen. Vill du utöva ångerrätten kan du meddela oss genom att ringa eller mejla vår kundservice.

Du hittar villkoren för ditt avtal genom att kontrollera din avtalsbekräftelse eller ringa kundservice på 010-171 26 40. Om du vet vilket avtal du har kan du se villkoren här.

Du betalar en fast avgift på 39 kr/månad och det gäller oavsett hur stor din förbrukning är.

Vad din elräkning ligger på varje månad beror på vilken förbrukning du har och vilket elpris du har. Din förbrukning brukar normalt sett skilja sig varje månad. Du som är kund kan alltid logga in i vår app och se vad dina elräkningar har legat på historiskt, se ditt elpris, din förbrukning och hitta vilket elavtal du har idag. Du kan såklart kontakta kundservice på 010-171 26 40 eller kundservice@sveasolar.com så hjälper vi dig. Missa inte att nätavgiften från ditt nätbolag tillkommer. Nätavgiften är något som Svea Solar eller du som kund påverka. För att få mer information om din nätavgift hör av dig till ditt nätbolag.

Vi köper vår solkraft mestadels från våra egna kunder som har solkraftsanläggningar. Runt om i landet finns hundratals villaägare med solpaneler på sina tak som producerar mer solkraft än de kan göra av med själva. Men vi köper också solkraft från Nord Pool som är den nordiska elbörsen.

När du ingår avtal med oss har du alltid 14 dagars ångerrätt från det att avtalet tecknats enligt distansavtalslagen. Vill du utöva ångerrätten kan du meddela oss genom att ringa eller mejla vår kundservice.

Du hittar villkoren för ditt avtal genom att kontrollera din avtalsbekräftelse eller ringa kundservice på 010-171 26 40.

Fast månadsavgift
För den fasta månadsavgiften får du Bra Miljöval-märkt el från sol och vind till inköpspris. Du får även tillgång till Svea Solars app där kan du följa din elförbrukning, se hur mycket pengar du sparar och utforska hur ditt klimatavtryck minskar. Har du solpaneler kan du direkt se hur mycket el de producerar till dig. Och du. STRÖMMA är ett elavtal utan bindningstid.

Delar i det rörliga kWh priset:

1. Spotpris
IKEAS partner Svea Solar köper STRÖMMA elen per timme och säljer den vidare till dig till inköpspris.

2. Handelsavgifter
Handelskostnaden är Svea Solars faktiska kostnad för att handla STRÖMMA elen på elbörsen. Det görs inget påslag utan handelskostnaden består av avgifter till Svenska Kraftnät, Nord Pool, balanskostnad samt avgift för elcertifikat.

3. Ursprungsgaranti (sol och vind)
Ursprungsgaranti är ett system för att garantera att STRÖMMA elen kommer från sol- och vindkraft. Kostnaden för ursprungsgaranti adderas på varje använd/såld kWh. Kostnad för ursprungsgarantin är rörlig och kan variera varje månad beroende på Svea Solars inköpspris.

4. Bra Miljöval
STRÖMMA har Bra Miljöval-märkning, vilket betyder att elen är producerad av förnybara energikällor som lever upp till Naturskyddsföringens miljökrav. Bra Miljöval är en av elbranschens hårdaste miljökrav. Du kan läsa mer här.

5. Moms
Utöver det ingår 25 procent moms på summan av ovanstående kostnad.

Med ett rörligt elavtal kan man inte helt undgå pristoppar. Till exempel är elen dyrare på vintern än på sommaren. Då kan det kännas tryggt att veta att under de senaste 6 åren har ett rörligt elavtal varit mer förmånligt än ett fast elavtal. Genom att planera att använda el under en period på dagen då elpriset är lågt kan du spara pengar på din elräkning. Med elavtal från Svea Solar får du ursprungsmärkt el från sol och vind till marknadens lägsta pris eftersom Svea Solar säljer elen till dig utan vinstpåslag. Vi garanterar också att våra svenska ursprunggarantier för sol och vind aldrig ligger högre än 10 % över det genomsnittliga priset i våra grannländer. All el är märkt Bra Miljöval.

I första hand kommer elen ifrån svenska sol- eller vindkraftverk. Om priset för dessa ursprunggarantier vid något tillfälle skulle stiga så att de ligger 10 % över genomsnittet köper Svea Solar i andra hand ursprunggarantier för sol och vind från något av de andra nordiska länderna. I tredje hand (om också de nordiska certifikaten blir för dyra) köper de certifikat för svenskproducerad el från vattenkraft. Anledningen till att vi helst köper el från vind och sol är att vattenkraften inte går att bygga ut mer i Sverige. När vi i första hand väljer el från sol och vind skapar vi också efterfrågan och därmed möjligheter för vidare utbyggnad av dessa energikällor. All el med elavtalet för IKEA är märkt Bra Miljöval.

Förnybar energi kommer från källor som hela tiden förnyas i snabb takt. Exempel på förnybar energi är solenergi, vattenkraft, vindkraft och bioenergi.

I första hand kommer elen ifrån svenska sol- eller vindkraftverk. Om priset för dessa ursprunggarantier vid något tillfälle skulle stiga så att de ligger 10 % över genomsnittet köper Svea Solar i andra hand ursprunggarantier för sol och vind från något av de andra nordiska länderna. I tredje hand (om också de nordiska certifikaten blir för dyra) köper de certifikat för svenskproducerad el från vattenkraft. Anledningen till att vi helst köper el från vind och sol är att vattenkraften inte går att bygga ut mer i Sverige. När vi i första hand väljer el från sol och vind skapar vi också efterfrågan och därmed möjligheter för vidare utbyggnad av dessa energikällor. Oavsett var elen kommer ifrån är den alltid märkt Bra Miljöval.

När Svea Solar köper el på elbörsen Nord Pool betalar de extra för så kallade ursprungsgarantier. Dessa garnterar att elen bara kommer från förnybara energikällor med tonvikt på svensk solkraft och vindkraft. De säkerställer också för att elen ska märkt med Bra Miljöval. Märkningen betyder att el lever upp till Naturskyddsföreningens hårdaste miljökrav vad gäller hur elen produceras.

De anläggningar som Svea Solar köper ursprungsgarantier fårn är aldrig äldre än 5 år. Genom att bara köpa ursprungsgarantier från nyare anläggningar främjar vi att det hela tiden produceras både mer el från sol och vind.

När du byter till Elavtal för IKEA skapas efterfrågan på mer förnybar el från sol och vind. Man kan säga att du och alla andra som byter till Elavtal för IKEA är med och påverkar hur morgondagens el ska produceras. Ju större andel av elen vi använder som kommer från förnybara källor desto bättre. Så byt till Elavtal för IKEA. Gör din röst hörd. Och använd sen så lite el du kan. Svårare än så är det inte att minska ditt klimatavtryck.

När Svea Solar köper el på elbörsen Nord Pool betalar de extra för så kallade ursprungsgarantier. Dessa garanterar att STRÖMMA bara kommer från förnybara energikällor med tonvikt på svensk solkraft och vindkraft. De betalar också för att elen ska märkt med Bra Miljöval. Märkningen betyder att STRÖMMA lever upp till Naturskyddsföreningens hårdaste miljökrav vad gäller hur elen produceras.

Ursprungsgarantierna Svea Solar köper är aldrig äldre än 5 år. Genom att bara köpa nyare ursprungsgarantier främjar vi att det hela tiden produceras både mer men också ständigt ny el från sol, vind och vatten.

När många människor vill ha el från sol och vind behöver mer sådan el produceras. När du väljer Elavtal för IKEA är du med och påverkar så att elen i större utsträckning kommer från förnybara källor. Tänk dig att all el som produceras finns i ett stort kar. När du väljer Elavtal från IKEA fylls det här karet på med mer el från sol och vind. När någon (även du) sen tappar ut lite el och använder den är en större andel av elen från dessa källor än vad det var innan du bytte till Elavtal för IKEA.

När du byter till el från sol och vind ökas efterfrågan på mer el från dessa energikällor. Man kan säga att du och alla andra som byter till vårt elavtal är med och påverkar hur morgondagens el ska produceras. Ju större andel av elen vi använder som kommer från sol och vind källor desto bättre då det stöttar utbyggnaden av hållbar energiproduktion. Så byt till el från sol och vind och använd sen så lite el du kan. Det är ett av de enklaste sätten som kan du minska ditt klimatavtryck på.

Självklart hjälper vi er att säga upp ert nuvarande avtal. Det ska vara enkelt och smidigt att byta till Svea Solar. I samband med att du tecknar ett elavtal med Svea Solar och godkänner de allmänna villkoren, ger du oss fullmakten att ta kontakt med din nuvarande leverantör.

Skulle du vilja säga upp ditt elavtal hos oss så kontaktar du vår kundservice på 010 171 26 40 eller kundservice@sveasolar.com så hjälper vi dig.

När du har tecknat ett elavtal med Svea Solar så hämtar vi in de anläggningsuppgifter som behövs för att kunna ta över leveransen. Elleveransen från oss startar när vi fått klartecken från din tidigare elleverantör om att du är fri att byta elbolag och när bytet kan ske. Självklart tar vi alltid hänsyn till uppsägningstider och eventuella bindningstider.

Om du vill att ditt elavtal ska stå på en annan person i hushållet behöver ni först kontakta er nätägare och meddela dem detta. Den som tar över avtalet behöver sedan kontakta oss för att teckna eget avtal med Svea Solar.

Skicka oss ett mejl på kundservice@sveasolar.com eller ring oss på 010-171 26 40 så hjälper vi dig.

Om du ska hyra ut din bostad kan du antingen välja att behålla ditt elavtal eller så behöver din hyresgästen teckna ett eget avtal med er nätägare och elhandelsleverantör. Om du väljer att stå kvar på elavtalet och debitera din hyresgäst själv går det självklart bra, men kom ihåg att det är du som är betalningsansvarig.

När du flyttar behöver du kontakta ditt nätbolag och meddela vilket datum du flyttar ut. Då kommer nätägaren säga upp ditt nätavtal och meddela oss att du ska flytta ut. Sedan kan du enkelt teckna ett nytt elavtal för ditt nya boende via vår hemsida eller maila oss.

När du flyttar in i en nya bostad behöver du först teckna ett nätäavtal. Det gör du enkelt genom att kontakta din nätägare och sedan kan du enkelt teckna ett nytt elavtal för ditt nya boende via vår hemsida. Om du inte vet vem som är ditt elnätsbolag hittar du det enkelt på nätområden.se

Du byter enkelt till Svea Solar, antingen genom att teckna ett nytt avtal här eller kontakta kundservice på 010-171 26 40 eller kundservice@sveasolar.com så hjälper vi dig. Vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att byta till Svea Solar och därför sköter vi hela bytet åt dig. Om du är medlem i KundKraft kan du behöva säga upp ditt avtal med dem.

Elavtalet för IKEA flyttar du enkelt med till din nya adress. Ring 08- 28 66 93 eller skicka ett mail till kundservice@sveasolar.com och anmäl din flytt så tar vår partner Svea Solar hand om det praktiska.

Vanliga frågor och svar kring betalningar och fakturor.

I respektive app för din elbilsladdare kan du ange statisk begränsning på ett effekttak för laddning.

För fullständiga instruktioner för just din laddboxmodell se användarmanual under "Mina Dokument" i Svea Solar-appen.

Nej det går tyärr inte att använda under laddning.

Det finns en bra instruktion för det här: https://www.youtube.com/watch?v=AdfHsMJPedg

Detta är det rörliga elprisets olika delar:


SPOT-pris (timbaserat)

Kostnad för elcertifikat

Avgifter till Svenska

Kraftnät Avgifter till NordPool

Kostnad för Ursprungsgarantier25 % moms på summan av ovanstående kostnader

Vårt elpris varierar varje månad då vi bara har rörligt avtal. Priset per kWh varierar också beroende på vart i Sverige du bor. Sverige är indelat i fyra elområden som kan ha olika priser. Vi säljer bara el till rörligt pris då vi anser att det är den bästa modellen för dig som kund.

Självklart. För att kunna teckna ett produktionsavtal med Svea Solar krävs det att du har ett tillhörande konsumtionsavtal tecknat med Svea Solar under tiden för avtalsperioden.

Svea Solar arbetar för att minska behovet att fossila energikällor och vill främja sol, vind och vatten. Därför betalar vi 5 öre/kWh över spotpris för din överskottsenergi när du har köpt en solcellsanläggning från Svea Solar. Vi utgår från Nord Pools spotpris timme för timme.

Självklart är du välkommen att teckna ditt avtal med installerade solceller från en annan aktör på marknaden också. Via vår kalkylator kan du se vad just ditt pris är. För att komma till kalkylator klickar du här.

Vi köper gärna din överskottsel om du är kund hos oss! Teckna upp dig på ett av våra elavtal här, eller kontakta kundservice på 010-171 26 40 eller kundservice@sveasolar.com så hjälper vi dig.

Detta är det rörliga elprisets olika delar:

SPOT-pris (timbaserat)
Kostnad för elcertifikat
Avgifter till Svenska Kraftnät
Avgifter till NordPool
Kostnad för Ursprungsgarantier
25 % moms på summan av ovanstående kostnader

Tillsvidarepriser är normalt en dyr avtalsform och du får ofta det om du inte gör något aktivt val i samband med en flytt. Teckna upp dig på ett av våra elavtal här, eller kontakta kundservice på 010-171 26 40 eller kundservice@sveasolar.com så hjälper vi dig.

Svea Solar erbjuder inte fasta priser eftersom vi anser att det inte är en bra modell för dig som kund långsiktigt.

Som företagskund hos Svea Solar får du elen till ett rörligt pris (timbaserat). Kontakta kundservice på 010-171 26 40 eller kundservice@sveasolar.com så hjälper vi dig.

Vad din elräkning ligger på varje månad beror på vilken förbrukning du har och vilket elpris du har. Din förbrukning brukar normalt sett skilja sig varje månad.

Du som är kund kan alltid logga in i vår app och se vad dina elräkningar har legat på historiskt, se ditt elpris, din förbrukning och hitta vilket elavtal du har idag. Du kan såklart kontakta kundservice på 010-171 26 40 eller kundservice@sveasolar.com så hjälper vi dig.

Missa inte att nätavgiften från ditt nätbolag tillkommer. Nätavgiften är något som Svea Solar eller du som kund påverka. För att få mer information om din nätavgift hör av dig till ditt nätbolag.

Vi köper vår solkraft mestadels från våra egna kunder som har solkraftsanläggningar. Runt om i landet finns hundratals villaägare med solpaneler på sina tak som producerar mer solkraft än de kan göra av med själva. Men vi köper också solkraft från Nord Pool som är den nordiska elbörsen.

När du ingår avtal med oss har du alltid 14 dagars ångerrätt från det att avtalet tecknats enligt distansavtalslagen. Vill du utöva ångerrätten kan du meddela oss genom att ringa eller mejla vår kundservice.

Du hittar villkoren för ditt avtal genom att kontrollera din avtalsbekräftelse eller ringa kundservice på 010-171 26 40. Om du vet vilket avtal du har kan du se villkoren här.

Du hittar villkoren för ditt avtal genom att kontrollera din avtalsbekräftelse eller ringa kundservice på 010-171 26 40. Om du vet vilket avtal du har kan du se villkoren här (url till villkor).

Fast månadsavgift
För den fasta månadsavgiften får du Bra Miljöval-märkt el från sol och vind till inköpspris. Du får även tillgång till Svea Solars app där kan du följa din elförbrukning, se hur mycket pengar du sparar och utforska hur ditt klimatavtryck minskar. Har du solpaneler kan du direkt se hur mycket el de producerar till dig. Och du. STRÖMMA är ett elavtal utan bindningstid.

Delar i det rörliga kWh priset:

1. Spotpris
IKEAS partner Svea Solar köper STRÖMMA elen per timme och säljer den vidare till dig till inköpspris.

2. Handelsavgifter
Handelskostnaden är Svea Solars faktiska kostnad för att handla STRÖMMA elen på elbörsen. Det görs inget påslag utan handelskostnaden består av avgifter till Svenska Kraftnät, Nord Pool, balanskostnad samt avgift för elcertifikat.

3. Ursprungsgaranti (sol och vind)
Ursprungsgaranti är ett system för att garantera att STRÖMMA elen kommer från sol- och vindkraft. Kostnaden för ursprungsgaranti adderas på varje använd/såld kWh. Kostnad för ursprungsgarantin är rörlig och kan variera varje månad beroende på Svea Solars inköpspris.

4. Bra Miljöval
STRÖMMA har Bra Miljöval-märkning, vilket betyder att elen är producerad av förnybara energikällor som lever upp till Naturskyddsföringens miljökrav. Bra Miljöval är en av elbranschens hårdaste miljökrav. Du kan läsa mer här.

5. Moms
Utöver det ingår 25 procent moms på summan av ovanstående kostnad.

"Med elavtalet för IKEA betalar du en fast månadsavgift på 39 kronor i månaden plus en rörlig kostnad för elen du använder.

Fast månadsavgift
För den fasta månadsavgiften får du Bra Miljöval-märkt el från sol och vind till inköpspris. Du får även tillgång till Svea Solars app där kan du följa din elförbrukning, se hur mycket pengar du sparar och utforska hur ditt klimatavtryck minskar. Har du solpaneler kan du direkt se hur mycket el de producerar till dig. Och du. Elavtalet för IKEA är utan bindningstid.

Delar i det rörliga kWh priset

1. Spotpris
Vår partner Svea Solar köper elen per timme och säljer den vidare till dig till inköpspris.

2. Handelsavgift
Handelsavgiften är Svea Solars faktiska kostnad för att handla elen på elbörsen. I kostnaden ingår avgifter till Svenska Kraftnät, Nord Pool och avgifter för elcertifikat.

3. Ursprungsgaranti (sol och vind)
Ursprungsgaranti är ett system för att garantera att elen kommer från sol- och vindkraft. Kostnaden för ursprungsgaranti adderas på varje använd/såld kWh. Kostnad för ursprungsgarantin är rörlig och kan variera varje månad beroende på Svea Solars inköpspris.

4. Bra Miljöval
Elavtalet för IKEA är märkt Bra Miljöval, vilket betyder att elen är producerad av förnybara energikällor som lever upp till Naturskyddsföringens miljökrav. Bra Miljöval är en av elbranschens hårdaste miljökrav.

5. Moms
Utöver det ingår 25 procent moms på summan av ovanstående kostnad."

Vår partner Svea Solar köper elen på nordiska elbörsen Nord Pool till samma pris de sen säljer den till dig. I ditt kWh-pris ingår förutom elen i sig handelsavgifter (avgifter Svea Solar betalar till Nord Pool för att få handla el där), ursprungsgarantier för förnybar el, Bra Miljöval-märkning och moms.

Med ett rörligt elavtal kan man inte helt undgå pristoppar. Till exempel är elen dyrare på vintern än på sommaren. Då kan det kännas tryggt att veta att under de senaste 6 åren har ett rörligt elavtal varit mer förmånligt än ett fast elavtal. Genom att planera att använda el under en period på dagen då elpriset är lågt kan du spara pengar på din elräkning. Med Elavtal för IKEA får du ursprungsmärkt el från sol och vind till marknadens lägsta pris eftersom Svea Solar säljer elen till dig utan vinstpåslag. Vi garanterar också att våra svenska ursprunggarantier för sol och vind aldrig ligger högre än 10 % över det genomsnittliga priset i våra grannländer. All el i Elavtal för IKEA är märkt Bra Miljöval.

Ja – byter du till elavtalet för IKEA går detta går jättebra. Svea Solar betalar dig Nord Pools aktuella kWh pris. Kontakta Svea Solars kundtjänst för mer information eller för att komma igång och sälja din el. Kontakta genom att ringa 08- 28 66 93 eller maila: kundservice@sveasolar.com

I första hand kommer elen ifrån svenska sol- eller vindkraftverk. Om priset för dessa ursprunggarantier vid något tillfälle skulle stiga så att de ligger 10 % över genomsnittet köper Svea Solar i andra hand ursprunggarantier för sol och vind från något av de andra nordiska länderna. I tredje hand (om också de nordiska certifikaten blir för dyra) köper de certifikat för svenskproducerad el från vattenkraft.

Anledningen till att vi helst köper el från vind och sol är att vattenkraften inte går att bygga ut mer i Sverige. När vi i första hand väljer el från sol och vind skapar vi också efterfrågan och därmed möjligheter för vidare utbyggnad av dessa energikällor. All el med elavtalet för IKEA är märkt Bra Miljöval.

I första hand kommer elen ifrån svenska sol- eller vindkraftverk. Om priset för dessa ursprunggarantier vid något tillfälle skulle stiga så att de ligger 10 % över genomsnittet köper Svea Solar i andra hand ursprunggarantier för sol och vind från något av de andra nordiska länderna. I tredje hand (om också de nordiska certifikaten blir för dyra) köper de certifikat för svenskproducerad el från vattenkraft.

Anledningen till att vi helst köper el från vind och sol är att vattenkraften inte går att bygga ut mer i Sverige. När vi i första hand väljer el från sol och vind skapar vi också efterfrågan och därmed möjligheter för vidare utbyggnad av dessa energikällor. Oavsett var elen kommer ifrån är den alltid märkt Bra Miljöval.

När Svea Solar köper el på elbörsen Nord Pool betalar de extra för så kallade ursprungsgarantier. Dessa garnterar att elen bara kommer från förnybara energikällor med tonvikt på svensk solkraft och vindkraft. De säkerställer också för att elen ska märkt med Bra Miljöval. Märkningen betyder att el lever upp till Naturskyddsföreningens hårdaste miljökrav vad gäller hur elen produceras.

De anläggningar som Svea Solar köper ursprungsgarantier fårn är aldrig äldre än 5 år. Genom att bara köpa ursprungsgarantier från nyare anläggningar främjar vi att det hela tiden produceras både mer el från sol och vind.

När du byter till Elavtal för IKEA skapas efterfrågan på mer förnybar el från sol och vind. Man kan säga att du och alla andra som byter till Elavtal för IKEA är med och påverkar hur morgondagens el ska produceras. Ju större andel av elen vi använder som kommer från förnybara källor desto bättre. Så byt till Elavtal för IKEA. Gör din röst hörd. Och använd sen så lite el du kan. Svårare än så är det inte att minska ditt klimatavtryck.

När Svea Solar köper el på elbörsen Nord Pool betalar de extra för så kallade ursprungsgarantier. Dessa garanterar att STRÖMMA bara kommer från förnybara energikällor med tonvikt på svensk solkraft och vindkraft. De betalar också för att elen ska märkt med Bra Miljöval. Märkningen betyder att STRÖMMA lever upp till Naturskyddsföreningens hårdaste miljökrav vad gäller hur elen produceras.

Ursprungsgarantierna Svea Solar köper är aldrig äldre än 5 år. Genom att bara köpa nyare ursprungsgarantier främjar vi att det hela tiden produceras både mer men också ständigt ny el från sol, vind och vatten.

När många människor vill ha el från sol och vind behöver mer sådan el produceras. När du väljer Elavtal för IKEA är du med och påverkar så att elen i större utsträckning kommer från förnybara källor. Tänk dig att all el som produceras finns i ett stort kar. När du väljer Elavtal från IKEA fylls det här karet på med mer el från sol och vind. När någon (även du) sen tappar ut lite el och använder den är en större andel av elen från dessa källor än vad det var innan du bytte till Elavtal för IKEA.

El från vind, sol eller vattenvattenkraft släpper inte ut några växthusgaser när den produceras. Däremot ger tillverkningen av energianläggningar som behövs för att producera elen upphov till utsläpp. Detta gäller för alla energislag. FN-organet IPCC har satt siffror på dessa utsläpp. När vi beräknar hur mycket du minskar ditt klimatavtryck genom att byta till Elavtal för IKEA jämför vi utsläppssifforna för sol (45 gr/kWh) och vind (11 gr/kWh) med utsläppsiffrorna för ett normalt svenskt elavtal utan ursprungsgarantier som ligger på ca 55 gram/kWh. I Svea Solars app kan du följa hur mycket du minskar dina utsläpp av växthusgaser genom att välja Elavtal för IKEA.

Ja. Du kan läsa mer om märkningen på Naturskyddsföreningens webbsida.

På IKEA vill vi göra det enkelt och plånboksvänligt för de många människorna att leva ett hållbart liv hemma. Att byta till el från vind och sol är något enkelt och bland det mest effektiva vi kan göra hemifrån för att minska vårt klimatavtryck. Den bästa elen är såklart den vi inte använder alls. Här kan du läsa tips för ett hållbart liv hemma. Och med vår partner Svea Solar app får du full koll på hur mycket el du förbrukar.

Om du vill att ditt elavtal ska stå på en annan person i hushållet behöver ni först kontakta er nätägare och meddela dem detta. Den som tar över avtalet behöver sedan kontakta oss för att teckna eget avtal med Svea Solar.

Skicka oss ett mejl på kundservice@sveasolar.com eller ring oss på 010-171 26 40 så hjälper vi dig.

Om du ska hyra ut din bostad kan du antingen välja att behålla ditt elavtal eller så behöver din hyresgästen teckna ett eget avtal med er nätägare och elhandelsleverantör. Om du väljer att stå kvar på elavtalet och debitera din hyresgäst själv går det självklart bra, men kom ihåg att det är du som är betalningsansvarig.

När du flyttar behöver du kontakta ditt nätbolag och meddela vilket datum du flyttar ut. Då kommer nätägaren säga upp ditt nätavtal och meddela oss att du ska flytta ut. Sedan kan du enkelt teckna ett nytt elavtal för ditt nya boende via vår hemsida eller maila oss.

När du flyttar in i en nya bostad behöver du först teckna ett nätäavtal. Det gör du enkelt genom att kontakta din nätägare och sedan kan du enkelt teckna ett nytt elavtal för ditt nya boende via vår hemsida. Om du inte vet vem som är ditt elnätsbolag hittar du det enkelt på nätområden.se

Du byter enkelt till Svea Solar, antingen genom att teckna ett nytt avtal här eller kontakta kundservice på 010-171 26 40 eller kundservice@sveasolar.com så hjälper vi dig.

Vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att byta till Svea Solar och därför sköter vi hela bytet åt dig. Om du är medlem i KundKraft kan du behöva säga upp ditt avtal med dem.

Alla som är (eller blir) medlemmar i IKEA Family. Är du inte redan medlem kan du kostnadsfritt, snabbt och enkelt bli det här. Som medlem i IKEA Family får du ta del av förmåner, medlemspriser och mycket mer från IKEA.

Beräkna du din månadskostnad och beställ Elavtal för IKEA på vår partner Svea Solars webbplats. Luta dig sedan tillbaka medan de tar kontakt med ditt nuvarande elbolag och ser till att övergången till Elavtal för sker smidigt och enkelt.

Elavtal för IKEA är en förmån för dig som är (eller blir) IKEA Family medlem. Är du inte redan medlem kan du kostnadsfritt, snabbt och enkelt bli det här.

Det beror på hur lång bindningstid du har på ditt nuvarande elavtal. Att byta elavtal tar vanligtvis cirka 4 veckor.

Elavtalet för IKEA flyttar du enkelt med till din nya adress. Ring 08- 28 66 93 eller skicka ett mail till kundservice@sveasolar.com och anmäl din flytt så tar vår partner Svea Solar hand om det praktiska.

Nej. Du kan säga upp ditt Elavtal för IKEA när du vill. Kontakta Svea Solars kundservice på 08 28 66 93 eller via kundservice@sveasolar.com så hjälper de dig.

E-faktura innebär att din faktura skickas direkt till din internetbank. För att anmäla E-faktura går man in på sin internetbank och väljer Lägg till mottagare. När du sökt upp Svea Solar/Billogram och godkänt villkoren så kommer du att få fylla i dina uppgifter för att slutföra ansökan.

Tänk på Du måste ha mottagit din första faktura för att kunna anmäla dig till E-faktura då OCR-nummer är obligatoriskt att fylla i.

Om du inte har fått din faktura kan det bero på lite olika saker. Du kan alltid logga in i vår app och se din faktura där. Får du din faktura via e-post så kan du kontrollera om din faktura har hamnat i ”övrigt” eller i skräpkorgen. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice på 010-171 26 40 eller kundservice@sveasolar.com så hjälper vi dig med en kopia.

Att få en påminnelse kan såklart hända, om vi inte har registerat en betalning skickar vi ut en påminnelse. Påminnelsen skickar vi ut cirka 10 dagar efter att vi skulle fått pengarna och den ska då betalas inom 8 dagar. Om inte skickar vi ut ett inkassokrav. Du behöver betala inkassokravet inom 8 dagar från utskriftsdatum.

Så här gör du för att aktivera autogiro:

1. Börja med att öppna fakturan din faktura från Billogram.

2. Klicka på Anmäl autogiro.

3. Välj sedan din bank i listan och skriv in ditt personnummer för att legitimera dig med Mobilt BankID.

4. Öppna sedan Mobilt BankID på din telefon och följ instruktionerna.

5. När du sedan har legitimerat dig så kommer sidan att uppdateras och visa dina tillgängliga konton. Saknar du ett konto så klickar du på Jag hittar inte mitt konto så får du ange uppgifterna manuellt ✔

6. Välj sedan om du vill att mottagna obetalda fakturor ska läggas in för betalning.

7. När du trycka på Godkänd så kommer du se en bekräftelse direkt på sidan att allt är klart! 🥳

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor.

Vi kan leverera din faktura via e-faktura, mejlfaktura. Genom att välja ett elektroniskt fakturaleveranssätt hjälper du oss att minska vår miljöpåverkan och har alltid fakturan med dig om du skulle vara bortrest när den ska betalas.

Du kan välja att betala din faktura via plusgiro, bankgiro eller autogiro. Du ansöker enklast om autogiro hos din bank.

Att få en påminnelse kan hända alla. Betalar du via autogiro så brukar påminnelsen hänga ihop med att det inte fanns täckning på det kontot som autogirot är kopplat till när vi skulle dra pengarna. Kontrollera med din bank om beloppet har dragits, om inte behöver du betala in din faktura manuellt.

Har du nyss anmält autogiro kan påminnelsen ha att göra med att ditt autogiromedgivande ännu inte har trätt i kraft. När du ansöker om autogiro tar det ungefär en månad innan du kan se på din faktura att den kommer att dras via autogiro. Så länge texten ”Summa att betala” finns på din faktura måste du betala den själv.

En påminnelse kan också ha att göra med att någon uppgift i din autogiroanmälan inte stämmer och att ditt autogiro inte har godkänts hos Bankgirocentralen. Kontakta vår kundservice på 010-171 26 40 eller kundservice@Sveasolar.com så hjälper vi dig.

Autogiro är ett betalsätt där din faktura dras automatiskt från ditt konto medan e-faktura är ett fakturaleveranssätt. E-faktura innebär att din faktura levereras elektroniskt direkt till din internetbank.

Om du inte betalar din faktura i tid kommer du då bli påmind att betala din faktura. Har du fortfarande inte betalt din förfallna faktura med eventuella påminnelseavgifter skickas ditt ärende för delgivning. Saknar vi fortfarande betalning efter delgivningen så kan din el stängas av. Om du är orolig över eller har fått din el avstängd, ring oss direkt på 010-171 26 40 så vi kan informera om vad du behöver göra för att få tillbaka elen.

Normalt sett drar vi av ditt tillgodobelopp på nästa faktura. Om du hellre vill ha dina pengar utbetalda till ditt konto ordnar vi såklart det. Kontakta vår kundservice på 010-171 26 40 eller kundservice@sveasolar.com så hjälper vi dig.

Det kan skilja sig beroende på vilken nätägare du har, samt vart i landet du bor. Vanligtvis sker det inom 2-3 veckor efter att anläggningen är färdiganmäld av oss på Svea Solar. Vi kan tyvärr inte påverka när bytet/konfigureringen sker men kontakta din nätägare för mer information.

När du har strömavbrott är det ditt elnätsbolag du ringer. Det är elnätsbolaget som äger ledningarna och ansvarar transporten av el till ditt hus. Om du inte vet vem som är ditt elnätsbolag hittar du det enkelt på nätområden.se

Svenska Kraftnät ansvarar för att distribuera elen i Sverige och dehar delat in Sverige i fyra elområden för att följa EU:s ambition att skapa en gemensam elmarknad. Men också att få bort obalansen mellan produktion i olika delar av Sverige. Just nu sker den största delen av elproduktionen i norr och där är just nu förbrukningen minst. Men i södra Sverige är det tvärtom, där är förbrukningen som högst men produktionen som minst. Det här är anledningen till att el behöver transporteras via det så kallade stamnätet från norr till söder.

Det finns nästan lika många sätta att presentera elpriser på som det finns elbolag. För att göra det enklare för dig som kund kan du använda ett så kallat jämförpris. Det finns tydliga regler hur ett jämförpris ska vara uträknat. Det innebär att du kan ta jämförpriset för Elavtal med IKEA och jämföra detta med jämförpriset från vilket annat elbolag som helst.

Jämförpriserna nedan kWh inkluderar både fasta och rörliga kostnader. De avser el från sol och vind. Priserna gäller tidsperioden mars 2021.

Nätkostnaden ingår inte i priserna. Detta är kostnaden vi alla behöver betala för att använda elnätet som transporterar elen hem till dig.

Elavtal för IKEA är resultatet av ett samarbete mellan IKEA och vår partner Svea Solar. Här kan du läsa lite mer om vad detta betyder för dig som kund.

Svea Solar är ett företag med hög kompetens inom förnybar energi. De vill precis som vi på IKEA för att göra förnybar energi tillgänglig för alla. IKEA och Svea Solar samarbetar sedan ett par år tillbaka kring solpanelssystemet SOLSTÅLE. Du kan läsa mer om SOLSTÅLE här.

IKEA och Svea Solar har samarbetat för att ta fram elavtalet STRÖMMA. När du bestämt dig för att du vill byta till Elavtal från IKEA blir du rent formellt kund och tecknar elavtal med Svea Solar. Så när du får elräkningen kommer den från dem.

Din nätägare har enligt dagens föreskrifter upp till 90 dagar på sig att börja skicka timdata. Processen hos nätbolagen är nomralt sätt manuell så det kan variera hur lång tid det kan ta innan vi får din mätvärden.

Vi har begärt att få timdata från din nätägare, men de levererar det inte ännu. Din nätägare har enligt gällande föreskrifter upp till 90 dagar på sig att tillgodo se får begäran om timdata, men normalt går det fortare. Det datum som din timdata förväntas vara redo är baserat på tidigare ärenden men eftersom processen hos nätbolagen är manuell så varierar tiden det tar att få in mätvärden. Svea Solar skickar löpande påminnelser till ditt nätägare tills du får in din data i vår appen.

Våra fakturor skickas i enlighet med våra avtal efter funktionstestad anläggning. Med detta menas att vår elektriker, i samband med elinstallationen av ditt solpanelssystem, har kontrollerat så att dina paneler producerar el. Det som kan kvarstå är elmätarbyte/konfiguration som göras av din nätägare. Vi kan inte påverka när detta sker, din nätägare kommer kontakta dig för att byta din elmätare eller konfigurera den på distans. Skulle förseningen/avbrottet i att sätta anläggningen i drift 'bero på oss, kontaktar du kundservice på kundservice@sveasolar.comeller 010-171 26 40 för hjälp.

Om det under projektet har skett förändringar, exempelvis ändring i antalet paneler, som påverkar slutpriset så kommer även beräkningen för skattereduktion ändras, detta för att efterleva regler och villkor enligt skatteverkets bestämmelser.

Då vi primärt använder den emailadressen du har lämnat till oss vid orderbekräftesle så ber vi dig undersöka så den inte hamnat i skräpposten. Annars kan du alltid vända dig till kundservice på kundservice@sveasolar.com eller 010-171 26 40 för att få en fakturakopia.

Grön teknologi är i grund och botten en teknik som är miljövänlig. Den skapas och används på ett sådant sätt att den bevarar miljön och jordens naturresurser. Det kan vara:

1. Installation av nätanslutet solcellssystem.
2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
3. Installation av laddningspunkt till elfordon.

Ja, du kan få skattereduktion för installation av grön teknik. Skattereduktion får du för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjats, betalats och slutförts under samma år. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen (din utförare). Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket. Det är sedan skatteverket som beslutar om skattereduktionen beviljas beroende på du som köpare uppfyller villkoren. Svea Solar har rätt enligt allmänna villkor att debitera för avslagen skattereduktion. Mer information om villkoren finns att läsa på www.skatteverket.se

Skattereduktionen ska ersätta det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon.

Det är bara du som kan ta reda på hur mycket skattereduktion du har kvar att utnyttja. Det kan du göra genom att kontakta Skatteverket och få ett intyg hemskickat. Intyget visar hur mycket skattereduktion du har utnyttjat hittills under året. Tänk på att uppgifterna bara tar hänsyn till ärenden som kommit in till Skatteverket och där Skatteverket har fattat beslut.

Skattereduktionen ges för kostnader för arbete och material vid installation av grön teknik. Övriga kostnader som resor, utrustning och projektering ska kunden betala i sin helhet. Svea har därför, i samråd med Skatteverket, satt en schablon om 14,55% för solceller och 48,5% för batteri och laddstolpar

1. Installation av nätanslutet solcellssystem. - Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. - Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
3. Installation av laddningspunkt till elfordon. - Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Installationen ska förse den aktuella bostaden med el och måste ske i ditt eller din förälders hushåll, och ska avse:

• ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion
• en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär skattereduktion
• en byggnad under uppförande som ägs av dig som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

Installationen ska förse det aktuella hushållet med el. Småhus, garage och komplementhus är exempel på byggnader som kan räknas till hushållet. Om installationen även ger el till exempelvis ett uthyrt småhus eller en ekonomibyggnad där näringsverksamhet bedrivs, så kan skattereduktion inte medges.

Om du själv köper in material från någon annan än det företag som utför installationen av grön teknik kan skattereduktion enbart medges för installationsarbetet. Du kan alltså inte få skattereduktion för materialkostnaden i detta fall.

För att räknas som bostad ska fastigheten vara inredd och utrustad för boende och ingå i ditt hushåll. Det gäller även fritidshus eller stuga som du äger. Garage, förråd och andra komplementbyggnader räknas som en del av bostaden i ett småhus.

Bostaden ska finnas inom EU/EES eller Schweiz. Reglerna för skattereduktion är desamma som om installationen utförs i Sverige.

Om du äger din förälders bostad kan du få skattereduktion för installationen, förutsatt att du har haft utgiften för arbetet.

Din förälder kan dock inte få skattereduktion för arbeten som utförs i ditt hem. Det gäller även om föräldern äger bostaden och använder den ibland, till exempel vid tjänsteresa.

Kunden måste äga bostaden när installationen utförs. Installationen ska vara gjord i kundens, eller kundens förälders, hushåll. Installationen ska förse det aktuella hushållet med el. Småhus, garage och komplementhus är exempel på byggnader som kan räknas till hushållet.

Om installationen även ger el till exempelvis ett uthyrt småhus eller en ekonomibyggnad där näringsverksamhet bedrivs, så kan skattereduktion inte medges.

I de fall kunden själv köper in material från någon annan än det företag som utför installationen av grön teknik kan skattereduktion enbart medges för installationsarbetet.

I denna situation medges alltså inte skattereduktion för materialkostnaden, som faktureras det egna företaget. Skattereduktion medges på installationsarbetet som faktureras kund privat.

Genom att använda appen har du möjlighet att sänka din månadskostnad genom välinformerade beslut om när du ska använda elen – kanske är bättre att ställa diskmaskinen på timer?

Du får också möjlighet att se din produktion över tid och förstå hur dina förändringar påverkar miljön och hur det påverkar din plånbok. Är du elkund hos oss kan du även följa din förbrukning och på så sätt se hur mycket av din produktion som du själv använder till din bostad och hur mycket du säljer ut till elnätet.

Självklart är vår app gratis och inloggning ingår när du bestämmer dig för att skaffa ett elavtal med oss eller vid köp av solceller

Ja. Är där fler i huset som vill använda appen går detta att göra genom att skapa ett nytt konto via appen, därefter bjuder den som har huvudukontot in personen via produkt delning som du hittar under mitt konto. Vi skickar ett mail till den som blivit inbjuden får acceptera att ta emot produktdelningen.

Nej, vi erbjuder endast BankID som inloggningslösning

Börja med att se till så att din växelriktare är uppkopplad mot Wi-Fi. Om uppkopplingen mot Wi-Fi ser ut att fungera så bör du höra av dig till oss så får vår support se över konfigurationen

Vi får din konsumtionsdata från din nätägare och det kan ta upp mot 48 timmar för oss att ta emot mätdatan och därmed kan det även vara fördröjningar för dig att se den datan i Svea Solar-appen.

Är du ny kund och saknar konsumtionsdata kan detta bero på att vi inte har mottagit informationen från din nätägare ännu. Har du varit kund under en längre tid men inte ser någon konsumtionsdata så ber vi dig kontakta vår support så ser vi över konfigurationen.

För tillfället kan du inte se dina fakturor i appen. Dina fakturor skickas alltid som pdf till din e-post alternativt som e-faktura eller dras via autogiro om du valt detta.

För att se din sålda el-produktion behöver du ha ett produktionsavtal hos på Svea Solar.

Se över så att e-postadressen är den du har använt dig av vid tidigare kontakt med oss. Är du säker på att det är korrekt e-postadress så ber vi dig kontakta vår support för hjälp.

Du kan använda dig av produktdelningsfunktionen. Genom att bjuda in den som står på elavtalet till att dela data, kommer ni få en gemensam vy över både el-förbrukning och produktion.

Solceller är känsliga mot skuggor eftersom solceller i en traditionell anläggning är seriekopplade. Där begränsar alltid den svagaste länken alla andra solceller i den slingan. Vi använder så kallade "smarta solceller" i merparten av våra installationer där cellserierna är parallellkopplade via bypass dioder och på så sätt begränsar de inte varandra. Om du har skugga på taket kan du alltså fortfarande få en bra produktion med en väl dimensionerad anläggning.

Vi ansluter våra anläggningar till trefas men kan även ansluta till enfas.

Kontraktet kan överlåtas till den nya husägaren, om denna vill ta över och den nya husägaren klarar Svea Solars kreditkontroll. Annars kommer du behöva säga upp kontraktet i förtid och betala uppsägningsavgiften eller köpa systemet av Svea Solar.

Kontraktet löper över 20 år, men du kan när som helst säga upp avtalet med 6 månaders uppsägningstid mot en uppsägningsavgift.

Om du sager upp avtalet gäller 6 månaders uppsägningstid och därefter finns två alternativ (1) betala en uppsägningsavgift eller (2) köp systemet från Svea Solar.

Ja, det är möjligt genom att uppdatera avtalet och justering av din månadsavgift.

20 års produkt och funktionsgaranti. Svea Solar garanterar att din anläggning fungerar optimalt under hela avtalsperioden.

Du kan du välja att förlänga avtalet till en uppdaterad månadskostnaden, eller köpa anläggningen av Svea Solar, eller låta avtalet löpa ut där Svea Solar då hämtar solsystemet.

Med ett batteri hemma kan du lagra el som genereras under dagen för användning under natten. Detta ökar din egen förbrukning av solenergiproduktion och minskar dina elräkningar.

Batterierna anslutas direkt till solcellssystemet i en DC-kopplad lösning eller efter växelriktaren i en AC-kopplad lösning. Svea Solar kan hjälpa dig att välja den bästa lösningen för din fastighet.

Batteriet mäter mängden ström som du skickar tillbaka till elnätet och vidarebefordrar den till batterierna för senare användning. Normalt laddas batteriet under dagen och när mängden solljus sjunker laddas det ur för att ge ditt hem ström.

Du kommer att hålla kontakten med elnätet, så om det inte finns tillräckligt med ström från dina solpaneler eller ditt hembatteri kommer du att köpa ström från nätet. På så sätt maximerar du din egen förbrukning av solel, men kan vara säker på att du alltid har den el du behöver.

Ett hembatteri hjälper dig att använda så mycket som möjligt av den solenergi som dina paneler genererar. Detta kommer att minska både dina elräkningar och din påverkan på miljön.

Du kan installera ett batteri samtidigt som dina solpaneler eller vid ett senare tillfälle. Du behöver en plats för batteriet som vanligtvis kan vara antingen golv- eller väggmonterat, nära en elcentral i ditt hem. Vi ansluter kablar mellan batteriet och din solomvandlare och ansluter det också till ditt internet hemma. Du kan installera det senare och alla system som Svea Solar säljer är kompatibla med en lagringslösning.

Ja, det finns en skattereduktion för installation av grön teknik och däribland batterier som lagrar din egenproducerade solenergi. Du kan få ett avdrag på 50 % av kostnaden för material och installation av ditt batteri. Du kan hitta mer information på Skatteverket.

Kostnaden för att installera ett solcellsbatteri varierar beroende på batteriets storlek och tillverkare. Som tumregel kostar ett solbatteri mellan 40 000 och 100 000 kronor med en heminstallation. Skicka gärna in en offertförfrågan via "Fri offert" på vår hemsida så hjälper vi dig att anpassa en lösning efter dina behov.

Absolut! Vi kan hjälpa dig att välja rätt batteri som passar just din solcellsinstallation, oavsett om du har ett optimerat SolarEdge-system eller en växelriktare. Vi kan installera ett solcellsbatteri när vi installerar dina solceller eller vid ett senare tillfälle.

Ja, du kan installera ett batteri samtidigt som dina solpaneler eller vid ett senare tillfälle. Du behöver en plats för batteriet som vanligtvis kan vara antingen golv- eller väggmonterat, nära en elcentral i ditt hem. Vi ansluter kablar mellan batteriet och din solomvandlare och ansluter det också till ditt internet hemma. Alla system som Svea Solar säljer är kompatibla med en lagringslösning.

Dagens bilar kan oftas laddas med både enfas och trefas. Skillnaden är att trefasladdning delar upp strömmen i 3 olika ledare istället för en vilket resulterar i att man med trefas kan få ungefär 3 gånger med ström än enfasladdning.

Laddboxen kan användas av flera bilar vid olika tillfällen. Laddboxen Easee, som vi erbjuder kan man installera 3 stycken i rad. Om man önskar installera fler än 3 behöver man addera en dynamisk lastbalanserare, ett system som känner av belastningen på ditt elsystem så att huvudsäkringen inte går av.

Den genomsnittliga återbetalningstiden på solceller i Sverige ligger på 10 år. Vad just din återbetalningstid landar på beror på flera olika faktorer; hur stor din anläggning är, hur elpriserna ser ut, hur mycket du producerar, om du säljer din överskottsel och om du utnyttjar skattereduktionen för grön teknik för att sänka den initiala investeringskostnaden. I regel har större solcellsanläggningar kortare återbetalningstid. Med vårt leasingerbjudande kan du dessutom slippa att göra någon initial investering alls då du hyr din anläggning till en fast månadskostnad och på så sätt kan spara från första solstrålen.

När vi är klara med installationen av din anläggning och vår elektriker bekräftat att den är funktionstestad skickar vi omgående in färdiganmälan till din nätägare. Vi meddelar då att installationen är slutförd och efter det är det bara att invänta att nätägaren kommer och byter ut din elmätare eller konfigurerar den på distans. Efter det ger nätägaren dig också grönt ljus att slå på din anläggning, det är viktigt att anläggningen inte tas i bruk innan nätägarens bekräftelse. Vi på Svea Solar kan tyvärr inte påverka när detta sker men vanligtvis blir du kontaktad av din nätägare inom 2 veckor från vår färdiganmälan.

Som producent av solenergi måste du ha en elmätare som mäter både den el du köper när din produktion inte täcker din konsumtion, såväl som din sålda, egenproducerade, överskottsel. För att kunna sälja din överskottsel behöver du kontakta ditt elbolag och teckna ett produktionsavtal.

För att kunna sälja din överskottsel behöver du kontakta ditt elbolag och teckna ett produktionsavtal. Om du bestämt dig för att låta oss på Svea Solar sköta din elhandel så tar vi hand om allt som behöver göras för att komma igång med det.

Efter installationen av din anläggning från Svea Solar kan du bli en av våra många ambassadörer. Ansök här eller prata med din säljare så får du hjälp och mer info om fördelarna med att vara Svea Solar ambassadör. https://sveasolar.com/se/om-oss#ambassador

Tack vare att solceller knappt har några rörliga delar så kräver de inte något direkt underhåll. Du som ägare behöver inte heller förse dina solceller med bränsle för att få dem att fungera. Den enda gången underhåll är nödvändigt är om något går sönder, eller om solcellerna täcks med mängder av smuts.

Det är inte nödvändigt att rengörapanelerna vid nedsmutsning, de rengörs vanligtvis av regn på naturlig väg. Vi rekommenderar inte att spolavatten på panelerna då det finns riskför kalkavlagringar samt att glaset på panelerna spricker. Undvik också att gå på panelerna då det kan resultera i s.k. mikrosprickor och att paneler går sönder, samt att det även innebär en stor halkrisk. Vi rekommenderar därför attperson som utför eventuellt underhållpå taket alltså går på taket och inte påpanelerna.

Solen kan fortfarande nå solcellerna genom ett tunnare snötäcke på upp till 1 cm utan problem. Vid tjockare lager brukar snön i regel glida av eftersom solcellerna är installerade med en viss lutning vilket underlättar, framförallt vid tö. Kostnaden för snöröjning överstiger oftast värdet av eventuell ökad elproduktion på vintern men om du själv vill försöka röja bort snön så rekommenderar vi att du använder ett verktyg som kan skjuta eller dra ner snön, snarare än att skotta av den. Förslagsvis en snöhyvel, större plastskrapa eller liknande. Det är väldigt viktigt att inte använda en vass eller hård kant av till exempel metall direkt mot panelerna då det finns risk att de skadas. Vi rekommenderar också att eventuell snöröjning utförs vid solsken då det underlättar att snön smälter och enkelt glider av panelerna. Glöm inte att använda säkerhetsutrustning vid eventuellt arbete på taket för att minimera risk för fall och olyckor.

När din anläggning är igång kan du följa varenda egenproducerad kilowattimme i vår Svea Solar-app. Du kommer även att få ett separat mail med inbjudan till den portal/app som tillverkare av din växelriktare använder. Där kan du förutom att se din produktion även övervaka eventuella felkoder etc.

Du kommer även att få ett separat mail med inbjudan till den portal/app som tillverkare av din växelriktare använder. Där kan du förutom att se din produktion även övervaka eventuella felkoder etc.

Separat inbjudan skickas ut via e-mejl efter det att vi gjort färdiganmälan till din nätägare.

För att du ska kunna få tillgång till data kring din elproduktion och -konsumtion behövs internet på den plats där växelriktaren ska placeras. En framdragen nätverkskabel fungerar bäst, även om Wi-Fi med bra mottagning där växelriktaren placeras också fungerar för det mesta. Det är ditt ansvar att dra fram nätverkskabel eller säkerställa god Wi-Fi-signal på platsen. Om du har frågor kring detta rekommenderar vi att du vänder dig till din internetleverantör.

Vårt elpris variera varje månad då vi bara har rörligt avtal. Priset per kWh varierar också beroende på vart i Sverige du bor. Sverige är indelat i fyra elområden som kan ha olika priser. Vi säljer bara el till rörligt pris då vi anser att det är den bästa modellen för dig som kund.

Du betalar en fast avgift på 39 kr/månad och det gäller oavsett hur stor din förbrukning är.

Du kan säga upp ditt elavtal när du vill. Kontakta vår kundservice på 010 171 26 40 eller via mail på kundservice@sveasolar.com så hjälper vi dig.

Vanliga frågor och svar kring våra produkter och tjänster.

Solpaneler består av enskilda solceller, tillverkade av kisel. När solljus träffar en solcell förskjuter den elektroner och skapar energi i form av likström. Likströmmen konverteras sedan i växelriktare till växelström som kan användas i ditt hus eller skickas ut till elnätet.

Börja med att kontakta oss för en fri offert eller använd vår solcellskalkylator. Tillsammans hittar vi ett paket som passar dina förutsättningar om du så har en villa eller ett lantbruk. Vi utgår ifrån takets storlek, fastighetens huvudsäkring, din elförbrukning samt din budget och så tar vi fram en offert med uppskattning av antal solpaneler som behövs/får plats på ditt tak. Under processen ingår även ett kostnadsfritt besök från en av våra platsbesökare som tittar närmare på just ditt tak och dina förutsättningar för solceller, t.ex. hur många paneler som får plats.

Solceller är en ekonomiskt gynnsam investering. Den egenproducerade el som du använder är gratis och förutom att du blir mindre beroende, eller helt oberoende, av de stora elbolagen och höjningar av elpriser, så kan du också tjäna pengar genom att sälja din överskottsel. Du blir alltså mikroproducent av förnybar el.

Som med mycket annat skiljer sig kostnaden för solceller från anläggning till anläggning. De faktorer som påverkar priset för ett solcellsanläggning är storleken på anläggningen, vilka solpaneler man väljer att inställera och hur taket ser ut. Med skattereduktionen för grön teknik sparar du 15 % av kostnaden för material och arbete. Men istället för att ge dig ett ungefärligt pris på ett genomsnittligt hus så kan du få fram en kalkyl för just dina förutsättningar i vår solcellskalkylator. Våra solcellskonsulter kontaktar dig också för att du ska få ytterligare gudining om vad som passar just dina förutsättningar bäst och vad kostnaden för detta blir.

Under vinterhalvåret står solen lägre, vilket gör att infallsvinkeln blir något sämre och oundvikligen påverkar det mängden solenergi dina solceller kan producera. Dock inte i den utsträckningen du kanske tror. Solceller producerar sin energi tack vare solljuset, men som tur är behövs det inte särskilt starkt solljus för att solcellerna ska klara av att producera solenergi. På vintern (liksom på sommaren) kan solceller fortfarande absorbera solljus, även fast det är molnigt eller mulet.

Snö är inte heller ett så stort problem för solcellers elproduktion. I och med att endast en liten del av den årliga produktionen sker under vintermånaderna så blir bortfallet inte särskilt stort om snön ligger kvar på solcellerna. Är snö på solpanelerna innebär det dock att solen måste tränga igenom det lagret för att nå solcellerna. Har solcellerna bara ett tunt lager med snö, upp till 1 centimeter, kan en del solljus fortfarande tränga igenom och träffa solcellerna på vintern. Och monteras panelerna i rätt vinkel så glider tjockare snölager av i töväder.

Men kom ihåg att det kan vara riskfyllt att vara uppe på taket. Försök inte att på egen hand få bort snö från dina solceller på vintern.

El från vind, sol eller vattenkraft släpper inte ut några växthusgaser när den produceras. Däremot ger tillverkningen av energianläggningar som behövs för att producera elen upphov till utsläpp. Detta gäller för alla energislag. FN-organet IPCC har satt siffror på dessa utsläpp. När vi beräknar hur mycket du minskar ditt klimatavtryck så jämför vi utsläppssifforna för sol (45 gr/kWh) och vind (11 gr/kWh) med utsläppsiffrorna för ett normalt svenskt elavtal utan ursprungsgarantier som ligger på ca 55 gram/kWh.

I vår app kan du följa hur mycket du minskar dina utsläpp av växthusgaser.

Elcertifikat är ett stödsystem för att öka utbyggnaden av förnyelsebar energi i samhället. Det fungerar genom att producenter av förnyelsebar energi tilldelas elcertifikat, medan producenter av icke-förnyelsebar energi måste köpa elcertifikat för att täcka upp för sin produktion av ”oren el”.

På så vis uppstår en marknad där priset på elcertifikaten varierar med utbud och efterfrågan.

"Med elavtalet för IKEA betalar du en fast månadsavgift på 39 kronor i månaden plus en rörlig kostnad för elen du använder.

Fast månadsavgiftFör den fasta månadsavgiften får du Bra Miljöval-märkt el från sol och vind till inköpspris.

Du får även tillgång till Svea Solars app där kan du följa din elförbrukning, se hur mycket pengar du sparar och utforska hur ditt klimatavtryck minskar. Har du solpaneler kan du direkt se hur mycket el de producerar till dig.

Och du. Elavtalet för IKEA är utan bindningstid.

Delar i det rörliga kWh priset

  1. SpotprisVår partner Svea Solar köper elen per timme och säljer den vidare till dig till inköpspris.
  2. HandelsavgiftHandelsavgiften är Svea Solars faktiska kostnad för att handla elen på elbörsen. I kostnaden ingår avgifter till Svenska Kraftnät, Nord Pool och avgifter för elcertifikat.
  3. Ursprungsgaranti (sol och vind)Ursprungsgaranti är ett system för att garantera att elen kommer från sol- och vindkraft. Kostnaden för ursprungsgaranti adderas på varje använd/såld kWh. Kostnad för ursprungsgarantin är rörlig och kan variera varje månad beroende på Svea Solars inköpspris.
  4. Bra MiljövalElavtalet för IKEA är märkt Bra Miljöval, vilket betyder att elen är producerad av förnybara energikällor som lever upp till Naturskyddsföringens miljökrav. Bra Miljöval är en av elbranschens hårdaste miljökrav.
  5. MomsUtöver det ingår 25 procent moms på summan av ovanstående kostnad."

Skulle något mot förmodan inte fungera som det ska, så har alla våra produkter långa garantitider.

Om det skulle vara en skada som faller utanför garantin måste vi titta på det från fall till fall.

Många gånger hinner dina solceller producera mer solel under dagarna än vad du hinner använda. Idag har vi har kommit så långt i utvecklingen att man kan lagra överskottsel i ett solcellsbatteri. Då kan du använda din egenproducerade el hela tiden – även när det är mörkt. På så sätt maximerar du nyttan av solcellerna samtidigt som du skapar en mer hållbar energiförsörjning och blir nästintill helt självförsörjande på el.

Ett batteri till solceller kan man jämföra med ett vanligt uppladdningsbart litiumbatteri. Skillnaden är att ett batteri till solceller enbart laddas upp när det finns ett överskott av solel från solcellerna. Istället för att överskottet säljs tillbaka till elbolagen, så lagrar man det i batteriet istället.

Solpaneler kan monteras på en fasad, men du får oftast inte så bra produktion på fasadmonterade solceller på grund av att vinkeln på solpaneler påverkar instrålningen från solen.

Självklart hjälper vi er att säga upp ert nuvarande avtal. Det ska vara enkelt och smidigt att byta till Svea Solar. I samband med att du tecknar ett elavtal med Svea Solar och godkänner de allmänna villkoren, ger du oss fullmakten att ta kontakt med din nuvarande leverantör.

Svea Solar gör det enkelt att byta till ett grönt elavtal. Vi sköter hela bytet åt er, du behöver bara fylla i dina uppgifter här.

Elnätet är ledningarna som elen transporteras i. Nätbolaget äger elnätet och ansvarar att ditt hus har el. Får du strömavbrott är det alltid ditt nätbolag du ska ringa för att anmäla detta. Nätbolaget är inget du kan välja, utan något du får beroende på vart i landet du bor.

Svea Solar är ett elhandelsbolag och vi säljer elen till dig. Elhandelsbolaget kan du alltid välja själv och det är inget som styrs av var i Sverige du bor.

Läs mer om våra elavtal.

Avtalsvillkor och allmänna villkor hittar du här. Vi har ingen bindningstid.

Vi är övertygade om att du blir nöjd och vill stanna kvar hos oss. Därför har vi ingen bindningstid.

Självklart. För att kunna teckna ett produktionsavtal med Svea Solar krävs det att du har ett tillhörande konsumtionsavtal tecknat med Svea Solar under tiden för avtalsperioden.

Svea Solar arbetar för att minska behovet att fossila energikällor och vill främja sol, vind och vatten. Därför betalar vi 5 öre/kWh över spotpris för din överskottsenergi när du har köpt en solcellsanläggning från Svea Solar. Vi utgår från Nord Pools spotpris timme för timme.

Självklart är du välkommen att teckna ditt avtal med installerade solceller från en annan aktör på marknaden också. Via vår kalkylator kan du se vad just ditt pris är. För att komma till kalkylator klickar du här.

I dagsläget har vi inte möjlighet att köpa dina elcertifikat.

Vi köper gärna din överskottsel om du är kund hos oss! Teckna upp dig på ett av våra elavtal här, eller kontakta kundservice på 010-171 26 40 eller kundservice@sveasolar.com så hjälper vi dig.

Vårt elpris varierar varje månad då vi bara har rörligt avtal. Priset per kWh varierar också beroende på vart i Sverige du bor. Sverige är indelat i fyra elområden som kan ha olika priser. Vi säljer bara el till rörligt pris då vi anser att det är den bästa modellen för dig som kund.

Svea Solar har inte lockpriser eller nykundsrabatter, vi vill istället ha så låga priser som möjligt till alla. Du ska inte bli straffad om du är en lojal kund. Du blir enkelt kund hos oss här, eller kontakta kundservice på 010-171 26 40 eller kundservice@sveasolar.com så hjälper vi dig.

Detta är det rörliga elprisets olika delar:

SPOT-pris (timbaserat)
Kostnad för elcertifikat
Avgifter till Svenska Kraftnät
Avgifter till NordPool
Kostnad för Ursprungsgarantier
25 % moms på summan av ovanstående kostnader

Tillsvidarepriser är normalt en dyr avtalsform och du får ofta det om du inte gör något aktivt val i samband med en flytt. Teckna upp dig på ett av våra elavtal här, eller kontakta kundservice på 010-171 26 40 eller kundservice@sveasolar.com så hjälper vi dig.

Svea Solar erbjuder inte fasta priser eftersom vi anser att det inte är en bra modell för dig som kund långsiktigt.

Alla företag i Sverige som får en egen elräkning kan ha Svea Solar.

Som företagskund hos Svea Solar får du elen till ett rörligt pris (timbaserat). Kontakta kundservice på 010-171 26 40 eller kundservice@sveasolar.com så hjälper vi dig.

Du betalar en fast avgift på 39 kr/månad och det gäller oavsett hur stor din förbrukning är.

Vi köper vår solkraft mestadels från våra egna kunder som har solkraftsanläggningar. Runt om i landet finns hundratals villaägare med solpaneler på sina tak som producerar mer solkraft än de kan göra av med själva. Men vi köper också solkraft från Nord Pool som är den nordiska elbörsen.

När du ingår avtal med oss har du alltid 14 dagars ångerrätt från det att avtalet tecknats enligt distansavtalslagen. Vill du utöva ångerrätten kan du meddela oss genom att ringa eller mejla vår kundservice.

Fast månadsavgift
För den fasta månadsavgiften får du Bra Miljöval-märkt el från sol och vind till inköpspris. Du får även tillgång till Svea Solars app där kan du följa din elförbrukning, se hur mycket pengar du sparar och utforska hur ditt klimatavtryck minskar. Har du solpaneler kan du direkt se hur mycket el de producerar till dig. Och du. STRÖMMA är ett elavtal utan bindningstid.

Delar i det rörliga kWh priset:

1. Spotpris
IKEAS partner Svea Solar köper STRÖMMA elen per timme och säljer den vidare till dig till inköpspris.

2. Handelsavgifter
Handelskostnaden är Svea Solars faktiska kostnad för att handla STRÖMMA elen på elbörsen. Det görs inget påslag utan handelskostnaden består av avgifter till Svenska Kraftnät, Nord Pool, balanskostnad samt avgift för elcertifikat.

3. Ursprungsgaranti (sol och vind)
Ursprungsgaranti är ett system för att garantera att STRÖMMA elen kommer från sol- och vindkraft. Kostnaden för ursprungsgaranti adderas på varje använd/såld kWh. Kostnad för ursprungsgarantin är rörlig och kan variera varje månad beroende på Svea Solars inköpspris.

4. Bra Miljöval
STRÖMMA har Bra Miljöval-märkning, vilket betyder att elen är producerad av förnybara energikällor som lever upp till Naturskyddsföringens miljökrav. Bra Miljöval är en av elbranschens hårdaste miljökrav. Du kan läsa mer här.

5. Moms
Utöver det ingår 25 procent moms på summan av ovanstående kostnad.

Vår partner Svea Solar köper elen på nordiska elbörsen Nord Pool till samma pris de sen säljer den till dig. I ditt kWh-pris ingår förutom elen i sig handelsavgifter (avgifter Svea Solar betalar till Nord Pool för att få handla el där), ursprungsgarantier för förnybar el, Bra Miljöval-märkning och moms.

Med ett rörligt elavtal kan man inte helt undgå pristoppar. Till exempel är elen dyrare på vintern än på sommaren. Då kan det kännas tryggt att veta att under de senaste 6 åren har ett rörligt elavtal varit mer förmånligt än ett fast elavtal. Genom att planera att använda el under en period på dagen då elpriset är lågt kan du spara pengar på din elräkning. Med Elavtal för IKEA får du ursprungsmärkt el från sol och vind till marknadens lägsta pris eftersom Svea Solar säljer elen till dig utan vinstpåslag. Vi garanterar också att våra svenska ursprunggarantier för sol och vind aldrig ligger högre än 10 % över det genomsnittliga priset i våra grannländer. All el i Elavtal för IKEA är märkt Bra Miljöval.

Så snart dina 14 dagars ångerrätt har passerat och du har fått ett bekräftat leverensdatum av Svea Solar mailar IKEA ut din kampanjkod.

Förnybar energi kommer från källor som hela tiden förnyas i snabb takt. Exempel på förnybar energi är solenergi, vattenkraft, vindkraft och bioenergi.

I första hand kommer elen ifrån svenska sol- eller vindkraftverk. Om priset för dessa ursprunggarantier vid något tillfälle skulle stiga så att de ligger 10 % över genomsnittet köper Svea Solar i andra hand ursprunggarantier för sol och vind från något av de andra nordiska länderna. I tredje hand (om också de nordiska certifikaten blir för dyra) köper de certifikat för svenskproducerad el från vattenkraft.

Anledningen till att vi helst köper el från vind och sol är att vattenkraften inte går att bygga ut mer i Sverige. När vi i första hand väljer el från sol och vind skapar vi också efterfrågan och därmed möjligheter för vidare utbyggnad av dessa energikällor. Oavsett var elen kommer ifrån är den alltid märkt Bra Miljöval.

När Svea Solar köper el på elbörsen Nord Pool betalar de extra för så kallade ursprungsgarantier. Dessa garnterar att elen bara kommer från förnybara energikällor med tonvikt på svensk solkraft och vindkraft. De säkerställer också för att elen ska märkt med Bra Miljöval. Märkningen betyder att el lever upp till Naturskyddsföreningens hårdaste miljökrav vad gäller hur elen produceras.

De anläggningar som Svea Solar köper ursprungsgarantier fårn är aldrig äldre än 5 år. Genom att bara köpa ursprungsgarantier från nyare anläggningar främjar vi att det hela tiden produceras både mer el från sol och vind.

När du byter till Elavtal för IKEA skapas efterfrågan på mer förnybar el från sol och vind. Man kan säga att du och alla andra som byter till Elavtal för IKEA är med och påverkar hur morgondagens el ska produceras. Ju större andel av elen vi använder som kommer från förnybara källor desto bättre. Så byt till Elavtal för IKEA. Gör din röst hörd. Och använd sen så lite el du kan. Svårare än så är det inte att minska ditt klimatavtryck.

När Svea Solar köper el på elbörsen Nord Pool betalar de extra för så kallade ursprungsgarantier. Dessa garanterar att STRÖMMA bara kommer från förnybara energikällor med tonvikt på svensk solkraft och vindkraft. De betalar också för att elen ska märkt med Bra Miljöval. Märkningen betyder att STRÖMMA lever upp till Naturskyddsföreningens hårdaste miljökrav vad gäller hur elen produceras.

Ursprungsgarantierna Svea Solar köper är aldrig äldre än 5 år. Genom att bara köpa nyare ursprungsgarantier främjar vi att det hela tiden produceras både mer men också ständigt ny el från sol, vind och vatten.

När många människor vill ha el från sol och vind behöver mer sådan el produceras. När du väljer Elavtal för IKEA är du med och påverkar så att elen i större utsträckning kommer från förnybara källor. Tänk dig att all el som produceras finns i ett stort kar. När du väljer Elavtal från IKEA fylls det här karet på med mer el från sol och vind. När någon (även du) sen tappar ut lite el och använder den är en större andel av elen från dessa källor än vad det var innan du bytte till Elavtal för IKEA.

Skulle du vilja säga upp ditt elavtal hos oss kontaktar du vår kundservice genom att maila till info@sveaenergy.com

När du har tecknat ett elavtal med Svea Solar så hämtar vi in de anläggningsuppgifter som behövs för att kunna ta över leveransen.

Elleveransen från oss startar när vi fått klartecken från din tidigare elleverantör om att du är fri att byta elbolag och när bytet kan ske. Självklart tar vi alltid hänsyn till uppsägningstider och eventuella bindningstider.

Om du vill att ditt elavtal ska stå på en annan person i hushållet behöver ni först kontakta er nätägare och meddela dem detta. Den som tar över avtalet behöver sedan kontakta oss för att teckna eget avtal med Svea Solar.

När du flyttar in i en nya bostad behöver du först teckna ett nätäavtal. Det gör du enkelt genom att kontakta din nätägare och sedan kan du enkelt teckna ett nytt elavtal för ditt nya boende via vår hemsida. Om du inte vet vem som är ditt elnätsbolag hittar du det enkelt på nätområden.se

Du byter enkelt till Svea Solar, antingen genom att teckna ett nytt avtal här eller kontakta kundservice på 010-171 26 40 eller kundservice@sveasolar.com så hjälper vi dig.

Vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att byta till Svea Solar och därför sköter vi hela bytet åt dig. Om du är medlem i KundKraft kan du behöva säga upp ditt avtal med dem.

Det beror på hur lång bindningstid du har på ditt nuvarande elavtal. Att byta elavtal tar vanligtvis cirka 4 veckor.

Elavtalet för IKEA flyttar du enkelt med till din nya adress. Ring 08- 28 66 93 eller skicka ett mail till kundservice@sveasolar.com och anmäl din flytt så tar vår partner Svea Solar hand om det praktiska.

Vi kan leverera din faktura via e-faktura, mejlfaktura. Genom att välja ett elektroniskt fakturaleveranssätt hjälper du oss att minska vår miljöpåverkan och har alltid fakturan med dig om du skulle vara bortrest när den ska betalas.

Du kan välja att betala din faktura via plusgiro, bankgiro eller autogiro. Du ansöker enklast om autogiro hos din bank.

Om du inte betalar din faktura i tid kommer du då bli påmind att betala din faktura. Har du fortfarande inte betalt din förfallna faktura med eventuella påminnelseavgifter skickas ditt ärende för delgivning. Saknar vi fortfarande betalning efter delgivningen så kan din el stängas av. Om du är orolig över eller har fått din el avstängd, ring oss direkt på 010-171 26 40 så vi kan informera om vad du behöver göra för att få tillbaka elen.

Svenska Kraftnät ansvarar för att distribuera elen i Sverige och dehar delat in Sverige i fyra elområden för att följa EU:s ambition att skapa en gemensam elmarknad. Men också att få bort obalansen mellan produktion i olika delar av Sverige. Just nu sker den största delen av elproduktionen i norr och där är just nu förbrukningen minst. Men i södra Sverige är det tvärtom, där är förbrukningen som högst men produktionen som minst. Det här är anledningen till att el behöver transporteras via det så kallade stamnätet från norr till söder.

Det finns nästan lika många sätta att presentera elpriser på som det finns elbolag. För att göra det enklare för dig som kund kan du använda ett så kallat jämförpris. Det finns tydliga regler hur ett jämförpris ska vara uträknat. Det innebär att du kan ta jämförpriset för Elavtal med IKEA och jämföra detta med jämförpriset från vilket annat elbolag som helst.

Jämförpriserna nedan kWh inkluderar både fasta och rörliga kostnader. De avser el från sol och vind. Priserna gäller tidsperioden mars 2021.

Nätkostnaden ingår inte i priserna. Detta är kostnaden vi alla behöver betala för att använda elnätet som transporterar elen hem till dig.

Svea Solar är ett företag med hög kompetens inom förnybar energi. De vill precis som vi på IKEA för att göra förnybar energi tillgänglig för alla. IKEA och Svea Solar samarbetar sedan ett par år tillbaka kring solpanelssystemet SOLSTÅLE. Du kan läsa mer om SOLSTÅLE här.

IKEA och Svea Solar har samarbetat för att ta fram elavtalet STRÖMMA. När du bestämt dig för att du vill byta till Elavtal från IKEA blir du rent formellt kund och tecknar elavtal med Svea Solar. Så när du får elräkningen kommer den från dem.

I de fall kunden själv köper in material från någon annan än det företag som utför installationen av grön teknik kan skattereduktion enbart medges för installationsarbetet.

I denna situation medges alltså inte skattereduktion för materialkostnaden, som faktureras det egna företaget. Skattereduktion medges på installationsarbetet som faktureras kund privat.

Kunden måste äga bostaden när installationen utförs. Installationen ska vara gjord i kundens, eller kundens förälders, hushåll. Installationen ska förse det aktuella hushållet med el. Småhus, garage och komplementhus är exempel på byggnader som kan räknas till hushållet.

Om installationen även ger el till exempelvis ett uthyrt småhus eller en ekonomibyggnad där näringsverksamhet bedrivs, så kan skattereduktion inte medges.

Företaget du anlitar måste uppfylla vissa villkor för att du ska få skattereduktion för installation av grön teknik. Du och företaget bör avtala om vilka villkor som gäller för installationen och skattereduktionen. Avtalet kan vara skriftligt eller muntligt.

För att företaget du har anlitat ska få sin utbetalning så snabbt som möjligt är det viktigt att du ger dem rätt uppgifter.

• Personnummer.
• Fastighetsbeteckningen, om installationen är gjord på ett småhus. Du hittar uppgiften under Fastigheter och bostad på Mina sidor på Skatteverkets websida.
• Bostadsrättsföreningens organisationsnummer och lägenhetsnummer (vanligen fyra siffror), om installationen är gjord på en bostadsrätt. Du kan läsa mer om lägenhetsnummer på Skatteverkets webbplats.

Du kan även behöva ta fram det här:
• Köpehandlingar, till exempel om fastigheten är nyköpt och du inte har hunnit ansöka om lagfart.
• Arrendeavtal, köpebevis och eventuellt försäkringsbrev om installationen är gjord på en byggnad på ofri grund eller en kolonilott.

Om du äger din förälders bostad kan du få skattereduktion för installationen, förutsatt att du har haft utgiften för arbetet.

Din förälder kan dock inte få skattereduktion för arbeten som utförs i ditt hem. Det gäller även om föräldern äger bostaden och använder den ibland, till exempel vid tjänsteresa.

För att räknas som bostad ska fastigheten vara inredd och utrustad för boende och ingå i ditt hushåll. Det gäller även fritidshus eller stuga som du äger. Garage, förråd och andra komplementbyggnader räknas som en del av bostaden i ett småhus.

Bostaden ska finnas inom EU/EES eller Schweiz. Reglerna för skattereduktion är desamma som om installationen utförs i Sverige.

Installationen ska förse den aktuella bostaden med el och måste ske i ditt eller din förälders hushåll, och ska avse:

• ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion
• en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär skattereduktion
• en byggnad under uppförande som ägs av dig som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

Installationen ska förse det aktuella hushållet med el. Småhus, garage och komplementhus är exempel på byggnader som kan räknas till hushållet. Om installationen även ger el till exempelvis ett uthyrt småhus eller en ekonomibyggnad där näringsverksamhet bedrivs, så kan skattereduktion inte medges.

Om du själv köper in material från någon annan än det företag som utför installationen av grön teknik kan skattereduktion enbart medges för installationsarbetet. Du kan alltså inte få skattereduktion för materialkostnaden i detta fall.

Skattereduktionen ges för kostnader för arbete och material vid installation av grön teknik. Övriga kostnader som resor, utrustning och projektering ska kunden betala i sin helhet. Svea har därför, i samråd med Skatteverket, satt en schablon om 14,55% för solceller och 48,5% för batteri och laddstolpar

1. Installation av nätanslutet solcellssystem. - Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. - Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
3. Installation av laddningspunkt till elfordon. - Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Det är bara du som kan ta reda på hur mycket skattereduktion du har kvar att utnyttja. Det kan du göra genom att kontakta Skatteverket och få ett intyg hemskickat. Intyget visar hur mycket skattereduktion du har utnyttjat hittills under året. Tänk på att uppgifterna bara tar hänsyn till ärenden som kommit in till Skatteverket och där Skatteverket har fattat beslut.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Om du är berättigad till avdraget beror till exempel på hur du nyttjar fastigheten, hur mycket inkomstskatt du betalat under deklarationsåret, vem som står som ägare på fastigheten etc. För fullständiga villkor, läs mer på www.skatteverket.se

Ja, du kan få skattereduktion för installation av grön teknik. Skattereduktion får du för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjats, betalats och slutförts under samma år. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen (din utförare). Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket. Det är sedan skatteverket som beslutar om skattereduktionen beviljas beroende på du som köpare uppfyller villkoren. Svea Solar har rätt enligt allmänna villkor att debitera för avslagen skattereduktion. Mer information om villkoren finns att läsa på www.skatteverket.se

Skattereduktionen ska ersätta det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon.

Grön teknologi är i grund och botten en teknik som är miljövänlig. Den skapas och används på ett sådant sätt att den bevarar miljön och jordens naturresurser. Det kan vara:

1. Installation av nätanslutet solcellssystem.
2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
3. Installation av laddningspunkt till elfordon.

Skatteverket kräver att arbetet av installationen är utfört innan man kan nyttja skattereduktioner så som ROT-avdrag eller Grön Teknik, därav så utgår hela avdraget på slutfakturan och därför räknar vi då förskottsfakturan som 15% på priset för solceller inklusive moms.

Genom att använda appen har du möjlighet att sänka din månadskostnad genom välinformerade beslut om när du ska använda elen – kanske är bättre att ställa diskmaskinen på timer?

Du får också möjlighet att se din produktion över tid och förstå hur dina förändringar påverkar miljön och hur det påverkar din plånbok. Är du elkund hos oss kan du även följa din förbrukning och på så sätt se hur mycket av din produktion som du själv använder till din bostad och hur mycket du säljer ut till elnätet.

Självklart är vår app gratis och inloggning ingår när du bestämmer dig för att skaffa ett elavtal med oss eller vid köp av solceller

Solpaneler består av enskilda solceller, tillverkade av kisel. När solljus träffar en solcell förskjuter den elektroner och skapar energi i form av likström. Likströmmen konverteras sedan i växelriktare till växelström som kan användas i ditt hus eller skickas ut till elnätet.

Ja, i Sverige finns det nu ett nytt så kallat grönt avdrag för solpaneler. Avdraget är på 15% och det täcker material- och arbetskostnader. Du kan hitta mer information på Skatteverket.

Solpaneler varierar något i storlek, men tenderar att vara mellan 1-1,1 meter breda och mellan 1,7- 1,8 meter långa. Våra solcellsexperter ser till att du får den optimala lösningen för just ditt tak.

Solpaneler består av en glasfront, metallram, solceller gjorda av kisel och elektriska metalltrådar. Vi på Svea Solar har noggrant valt ut våra paneler så att klimatavtrycket blir så lågt som möjligt.

Självklart! För att säkerställa er trygghet vid köpet av en solcellsanläggning arbetar vi endast med stora och välkända leverantörer och produkter av högsta kvalitet. Skulle något mot förmodan inte fungera som det ska, så har alla våra produkter långa garantitider.

Läs mer om våra garantier här: https://sveasolar.com/se/garanti/.

Solceller är känsliga mot skuggor eftersom solceller i en traditionell anläggning är seriekopplade. Där begränsar alltid den svagaste länken alla andra solceller i den slingan. Vi använder så kallade "smarta solceller" i merparten av våra installationer där cellserierna är parallellkopplade via bypass dioder och på så sätt begränsar de inte varandra. Om du har skugga på taket kan du alltså fortfarande få en bra produktion med en väl dimensionerad anläggning.

Solfångare omvandlar solens energi till varmvatten medan solceller omvandlar energin till el. Vi på Svea Solar har valt att inrikta oss endast på solceller. En stor fördel med solceller är att den kan kombineras med andra energikällor, såsom bergvärme. Liknande lösningar är svårare med solfångare.

Absolut! På Svea Solar installerar vi solceller för företag och bostadsrättsföreningar. För mer information besök vår företagssida: https://sveasolar.com/se/foretag/.

Vi ansluter våra anläggningar till trefas men kan även ansluta till enfas.

Ja, vi erbjuder olika typer av solpaneler som också har lite olika utseenden och effekt. Detta för att du som kund ska kunna hitta en panel som passar dina behov både vad gäller utseende och produktion.

Kontraktet kan överlåtas till den nya husägaren, om denna vill ta över och den nya husägaren klarar Svea Solars kreditkontroll. Annars kommer du behöva säga upp kontraktet i förtid och betala uppsägningsavgiften eller köpa systemet av Svea Solar.

Kontraktet löper över 20 år, men du kan när som helst säga upp avtalet med 6 månaders uppsägningstid mot en uppsägningsavgift.

Om du sager upp avtalet gäller 6 månaders uppsägningstid och därefter finns två alternativ (1) betala en uppsägningsavgift eller (2) köp systemet från Svea Solar.

Ja, det är möjligt genom att uppdatera avtalet och justering av din månadsavgift.

20 års produkt och funktionsgaranti. Svea Solar garanterar att din anläggning fungerar optimalt under hela avtalsperioden.

Du kan du välja att förlänga avtalet till en uppdaterad månadskostnaden, eller köpa anläggningen av Svea Solar, eller låta avtalet löpa ut där Svea Solar då hämtar solsystemet.

Med ett batteri hemma kan du lagra el som genereras under dagen för användning under natten. Detta ökar din egen förbrukning av solenergiproduktion och minskar dina elräkningar.

Batterierna anslutas direkt till solcellssystemet i en DC-kopplad lösning eller efter växelriktaren i en AC-kopplad lösning. Svea Solar kan hjälpa dig att välja den bästa lösningen för din fastighet.

Batteriet mäter mängden ström som du skickar tillbaka till elnätet och vidarebefordrar den till batterierna för senare användning. Normalt laddas batteriet under dagen och när mängden solljus sjunker laddas det ur för att ge ditt hem ström.

Du kommer att hålla kontakten med elnätet, så om det inte finns tillräckligt med ström från dina solpaneler eller ditt hembatteri kommer du att köpa ström från nätet. På så sätt maximerar du din egen förbrukning av solel, men kan vara säker på att du alltid har den el du behöver.

Ett hembatteri hjälper dig att använda så mycket som möjligt av den solenergi som dina paneler genererar. Detta kommer att minska både dina elräkningar och din påverkan på miljön.

Du kan installera ett batteri samtidigt som dina solpaneler eller vid ett senare tillfälle. Du behöver en plats för batteriet som vanligtvis kan vara antingen golv- eller väggmonterat, nära en elcentral i ditt hem. Vi ansluter kablar mellan batteriet och din solomvandlare och ansluter det också till ditt internet hemma. Du kan installera det senare och alla system som Svea Solar säljer är kompatibla med en lagringslösning.

Ja, det finns en skattereduktion för installation av grön teknik och däribland batterier som lagrar din egenproducerade solenergi. Du kan få ett avdrag på 50 % av kostnaden för material och installation av ditt batteri. Du kan hitta mer information på Skatteverket.

Kostnaden för att installera ett solcellsbatteri varierar beroende på batteriets storlek och tillverkare. Som tumregel kostar ett solbatteri mellan 40 000 och 100 000 kronor med en heminstallation. Skicka gärna in en offertförfrågan via "Fri offert" på vår hemsida så hjälper vi dig att anpassa en lösning efter dina behov.

Absolut! Vi kan hjälpa dig att välja rätt batteri som passar just din solcellsinstallation, oavsett om du har ett optimerat SolarEdge-system eller en växelriktare. Vi kan installera ett solcellsbatteri när vi installerar dina solceller eller vid ett senare tillfälle.

Ja, du kan installera ett batteri samtidigt som dina solpaneler eller vid ett senare tillfälle. Du behöver en plats för batteriet som vanligtvis kan vara antingen golv- eller väggmonterat, nära en elcentral i ditt hem. Vi ansluter kablar mellan batteriet och din solomvandlare och ansluter det också till ditt internet hemma. Alla system som Svea Solar säljer är kompatibla med en lagringslösning.

En laddbox är utvecklad för laddning av elbilar och laddhybrider. Med hjälp av laddboxen blir laddningen både säkrare och snabbare jämfört med om du skulle ladda din bil i ett vanligt vägguttag.

Du kan ladda med högre effekt vilket innebär snabbare laddning jämfört med ett vanligt vägguttag. En laddbox är även säkrare eftersom den kan undvika överhettning (i värsta fall brand) då laddboxen själv kan kommunicera eventuella fel och stoppa laddningen.

För att uppfylla kraven för installation måste installationen göras av en certifierad elektriker, vilket vi erbjuder i samband med köp av laddbox från Svea Solar. För en säker installation måste laddboxen skyddas av en separat säkring och en egen jordfelsbrytare vilket också ingår i installationen.

Ja, den 1 januari 2021 ersattes "ladda-hemma-stödet" med ett avdrag för grön teknik. Som fastighetsägare, eller om du innehar nyttjanderätt, har du rätt till 50 % bidrag på laddbox och installation (max 50 000 kr per år). Skattereduktionen för grön teknik liknar ROT-avdraget vilket betyder att Svea Solar debiterar dig halva kostnaden vid köp av laddbox och installation.

Kostnaden för att installera en laddbox varierar beroende på förutsättningarna. I regel kostar en laddbox mellan 14 000 kr till 20 000 kr. Ansök gärna om en fri offert så hjälper vi dig att anpassa en lösning efter dina behov och rekommenderar antingen en 11 kW eller 22 kW laddbox.

Laddboxen vi erbjuder är europeisk standard (typ 2) och fungerar till alla elbilar som har denna standard. Laddboxen har en dynamisk laddning och kan ladda mellan 1.4-22 kW i både 1 och 3 fas.

Dagens bilar kan oftas laddas med både enfas och trefas. Skillnaden är att trefasladdning delar upp strömmen i 3 olika ledare istället för en vilket resulterar i att man med trefas kan få ungefär 3 gånger med ström än enfasladdning.

EU-Standard för både laddstation och bilens uttag är Typ 2, vilket de flesta biltillverkarna idag använder. Typ 1 är vanligt i Asien.

Laddboxen kan användas av flera bilar vid olika tillfällen. Laddboxen Easee, som vi erbjuder kan man installera 3 stycken i rad. Om man önskar installera fler än 3 behöver man addera en dynamisk lastbalanserare, ett system som känner av belastningen på ditt elsystem så att huvudsäkringen inte går av.

Nej, vi säljer och installerar laddboxar även separat från solcellsanläggningar. Om man inte har en egen solcellsanläggning kan man fortfarande ladda bilen med hållbar solenergi genom att byta till vårt egna elavtal. Då du får ett 100% fossilfritt elavtal med 100% solenergi.

Vi erbjuder laddboxar till bostadsrättsföreningar. Laddboxen har ett RFID system som fungerar som en nyckel för laddningen. Den kontrollerar hur mycket som laddas per nyckel. Detta registreras sedan i ett system som kan användas för att distribuera fakturor till medlemmarna för elanvändningen.

Den genomsnittliga återbetalningstiden på solceller i Sverige ligger på 10 år. Vad just din återbetalningstid landar på beror på flera olika faktorer; hur stor din anläggning är, hur elpriserna ser ut, hur mycket du producerar, om du säljer din överskottsel och om du utnyttjar skattereduktionen för grön teknik för att sänka den initiala investeringskostnaden. I regel har större solcellsanläggningar kortare återbetalningstid. Med vårt leasingerbjudande kan du dessutom slippa att göra någon initial investering alls då du hyr din anläggning till en fast månadskostnad och på så sätt kan spara från första solstrålen.

Det går, då behöver du ha ett batteri till din solcellsanläggning. Det vanligaste är dock att man tecknar ett produktions- och konsumtionsavtal med en elhandlare. Det gör att du enkelt säljer den överskottsel du producerat och inte gör av med samt att du köper in el från nätet när din egen produktion inte täcker din konsumtion. Ett sådant avtal kan du teckna med oss på Svea Solar och då kommer den el som du köper in också komma från hållbara energikällor.

Ja, i priset ingår alltid installation med våra egna installatörer. Dom monterar byggställning, sätter upp panelerna på ditt tak, monterar växelriktaren och våra elektriker färdigställer sedan anläggningarna och genomför funktionstest. Den avslutande delen av installationen är att din nätägare ska byta ut/konfigurerar din elmätare för att kunna följa både producerad och konsumerad el samt ge dig grönt ljus att slå på din nya anläggning. Det steget kan vi tyvärr inte påvåerka utan det är din nätägares ansvar, vanligtvis blir du kontaktad av din nätägare inom 2 veckor efter att vi funktionstestat din anläggning för att åtgärda elmätaren.

Solceller funkar i alla väderstreck men tak som vetter åt syd har i regel bäst förutsättningar för solceller. Detta eftersom solen står som högst i söderläge och når solcellerna under majoriteten av dagens alla soltimmar. Om du har ett tak med solceller i ett sydostligt eller i ett sydvästligt läge kommer du uppskattningsvis gå miste om cirka 6 procent av den årliga produktionen jämfört med tak i söderläge. När det gäller tak som vetter rakt mot öst eller väst kan du räkna med att producera cirka 20 procent mindre solenergi jämfört med ett tak som har solceller i sydlig riktning.

Det finns möjligheter att installera på de allra flesta typer av tak. Innan installation så genomför vi alltid ett kostnadsfritt platsbesök för att säkerställa att ditt tak är av bra kvalité och att de individuella förutsättningarna gör att en solpanelsanläggning kommer att fungera bra och enligt våra beräkningar för just dig.

Hur mycket solel som solceller producerar per år påverkas av en rad olika faktorer. De olika årstiderna i Sverige ger nämligen olika förutsättningar. På sommaren har vi i regel ett överskott av solel, medan vi på vintern behöver kompensera med annan el då soltimmarna blir färre.
Utöver soltimmarna, verkningsgraden och mängden kWh per installerad kW, så finns det andra faktorer som påverkar hur mycket el solcellerna producerar.
Solinstrålning där du bor
Skugga på solpanelerna från omgivningen, så som träd, byggnader mm.
Väderstreck dina solpaneler är riktade mot
Lutning på solpanelerna
Temperatur
Ytans storlek där solcellerna ska placeras
Snö på solpanelerna
Smuts på solpanelerna

Med andra ord, hur mycket dina solceller producerar beror på just dina förutsättningar. I vår solcellskalkylator kan du se hur mycket el som solceller på ditt tak kan producera och jämföra det med din årliga förbrukning.

När vi kan påbörja installationen varierar beroende på årstid och var du bor. I dialogen med vår säljare har du fått en uppskattad leveranstid, men vi kommer att skicka uppdateringar via mejl om när just din installation beräknas ske. Cirka 1 vecka innan din installation blir du kontaktad av arbetsledaren som kommer att ansvara för installationen för att bekräfta exakt dag och tid och för att kontrollera att du har fått all information du behöver.

Det är bra om du finns tillgänglig när installationen påbörjas för att stämma av detaljerna med arbetsledaren, såsom placering av växelriktare och kabeldragning och även ge våra installatörer tillgång till din elcentral. När arbetsledaren kontaktar dig inför installationen så kommer ni överens om vad som gäller för just din installation.

Saker du som kund behöver säkerställa inför installationen:

* För att du ska kunna få tillgång till data kring din elproduktion och -konsumtion behövs internet på den plats där växelriktaren ska placeras. En framdragen nätverkskabel fungerar bäst, även om Wi-Fi med bra mottagning där växelriktaren placeras också fungerar för det mesta. Det är ditt ansvar att dra fram nätverkskabel eller säkerställa god Wi-Fi-signal på platsen. Om du har frågor kring detta rekommenderar vi att du vänder dig till din internetleverantör.

* Det behöver vara undanplockat på de platser där vi ska sätta upp byggställningar, montera växelriktare och dra kablar.

* Om du har betong- eller tegelpannor behöver du ordna så att det finns 20 extra av motsvarande modell som du har på taket. Ofta är någon panna redan trasig när vi påbörjar installationen och skulle vi också råka ha sönder någon så kan vi byta ut dessa direkt. Läs mer om detta i våra allmänna villkor som du fick i samband med din orderbekräftelse. Där kan du även läsa vad som gäller i de fall paneler och växelriktare kommer monteras på olika byggnader.

* Våra installatörer behöver tillgång till toalett samt en uppvärmd plats för pauser under arbetet med installationen.

Cirka 1 vecka innan din installation blir du kontaktad av arbetsledaren som kommer att ansvara för installationen för att bekräfta exakt dag och tid och för att kontrollera att du har fått all information du behöver.

Att installera din solcellsanläggning är en process som kommer att ske i 3 steg:


1. Vi monterar solpanelerna på ditt tak. En solpanelinstallation på en vanlig villa tar cirka 1-3 dagar, något beroende på anläggningens storlek och väderförhållanden.


2. När dina solpaneler är på plats på taket är det dags för vår elektriker att koppla panelerna till din elcentral och göra ett funktionstest. Elinstallationen sker vanligtvis inom 7 dagar efter att panelerna monterats, men kan variera något beroende på årstid och var du bor.


3. Din nätägare byter ut din elmätare och ger grönt ljus för att slå på din anläggning. Vi på Svea Solar kan inte påverka när detta sker men vanligtvis blir du kontaktad av din nätägare inom 2 veckor.

Föranmälan skickar vi på Svea Solar in till din nätägare för att informera om att vi kommer installera solceller hos dig och för att få installationen godkänd av nätägaren. Nätägaren är det bolag som äger elnätet i det område där du bor. Efter din Svea Solar orderbekräftelse får du ett mejl från oss där vi ber dig att ladda ner vår Svea Solar-app och logga in. När du loggat in får du fylla i de uppgifter som vi behöver för att göra föranmälan till din nätägare. Det är viktigt att du fyller i uppgifterna så snart som möjligt, så att vi kan planera in din installation och för att du inte ska tappa din plats i vår installationskö.Uppgifterna vi behöver hittar du på din senaste räkning från din nätägare och är till exempel anläggnings-id, fastighetsbeteckning etc.

Vissa kommuner kräver bygglov för att installera solceller på fastigheter, så det är bra att stämma av med din kommun om det behövs för din installation. Om det behövs hjälper vi dig med underlag och instruktioner kopplat till din bygglovsansökan.

Hur vi fäster solpanelerna på ditt tak beror på vilken typ av tak du har.

För att du ska kunna få tillgång till data kring din elproduktion och -konsumtion behövs internet på den plats där växelriktaren ska placeras. En framdragen nätverkskabel fungerar bäst, även om Wi-Fi med bra mottagning där växelriktaren placeras också fungerar för det mesta. Det är ditt ansvar att dra fram nätverkskabel eller säkerställa god Wi-Fi-signal på platsen. Om du har frågor kring detta rekommenderar vi att du vänder dig till din internetleverantör.

Vårt elpris variera varje månad då vi bara har rörligt avtal. Priset per kWh varierar också beroende på vart i Sverige du bor. Sverige är indelat i fyra elområden som kan ha olika priser. Vi säljer bara el till rörligt pris då vi anser att det är den bästa modellen för dig som kund.

Du betalar en fast avgift på 39 kr/månad och det gäller oavsett hur stor din förbrukning är.

När du byter till el från sol och vind ökas efterfrågan på mer el från dessa energikällor. Man kan säga att du och alla andra som byter till vårt elavtal är med och påverkar hur morgondagens el ska produceras. Ju större andel av elen vi använder som kommer från sol och vind källor desto bättre då det stöttar utbyggnaden av hållbar energiproduktion. Så byt till el från sol och vind och använd sen så lite el du kan. Det är ett av de enklaste sätten som kan du minska ditt klimatavtryck på.

Vanliga frågor och svar kring Svea Solars app.

Vanliga frågor och svar kring kring installationen av våra produkter och tjänster.

När du skickat in en fråga till oss för att få en offert så kan det ibland ta lång tid för oss att svara. Det är inte för att vi är ointresserade utan helt enkelt därför att trycket är otroligt högt.

Vår ambition är att svara inom en vecka.

Nej, vi erbjuder endast BankID som inloggningslösning.

Elinstallationen sker vanligtvis inom 7 dagar efter att panelerna monterats, men kan variera något beroende på årstid och var du bor.

När vi kan påbörja installationen varierar beroende på årstid och var du bor. I dialogen med vår säljare har du fått en uppskattad leveranstid, men vi kommer att skicka uppdateringar via mejl om när just din installation beräknas ske. Cirka 1 vecka innan din installation blir du kontaktad av arbetsledaren som kommer att ansvara för installationen för att bekräfta exakt dag och tid och för att kontrollera att du har fått all information du behöver.

Det är bra om du finns tillgänglig när installationen påbörjas för att stämma av detaljerna med arbetsledaren, såsom placering av växelriktare och kabeldragning och även ge våra installatörer tillgång till din elcentral. När arbetsledaren kontaktar dig inför installationen så kommer ni överens om vad som gäller för just din installation.

Saker du som kund behöver säkerställa inför installationen:

* För att du ska kunna få tillgång till data kring din elproduktion och -konsumtion behövs internet på den plats där växelriktaren ska placeras. En framdragen nätverkskabel fungerar bäst, även om Wi-Fi med bra mottagning där växelriktaren placeras också fungerar för det mesta. Det är ditt ansvar att dra fram nätverkskabel eller säkerställa god Wi-Fi-signal på platsen. Om du har frågor kring detta rekommenderar vi att du vänder dig till din internetleverantör.

* Det behöver vara undanplockat på de platser där vi ska sätta upp byggställningar, montera växelriktare och dra kablar.

* Om du har betong- eller tegelpannor behöver du ordna så att det finns 20 extra av motsvarande modell som du har på taket. Ofta är någon panna redan trasig när vi påbörjar installationen och skulle vi också råka ha sönder någon så kan vi byta ut dessa direkt. Läs mer om detta i våra allmänna villkor som du fick i samband med din orderbekräftelse. Där kan du även läsa vad som gäller i de fall paneler och växelriktare kommer monteras på olika byggnader.

* Våra installatörer behöver tillgång till toalett samt en uppvärmd plats för pauser under arbetet med installationen.

Cirka 1 vecka innan din installation blir du kontaktad av arbetsledaren som kommer att ansvara för installationen för att bekräfta exakt dag och tid och för att kontrollera att du har fått all information du behöver.

Att installera din solcellsanläggning är en process som kommer att ske i 3 steg:


1. Vi monterar solpanelerna på ditt tak. En solpanelinstallation på en vanlig villa tar cirka 1-3 dagar, något beroende på anläggningens storlek och väderförhållanden.


2. När dina solpaneler är på plats på taket är det dags för vår elektriker att koppla panelerna till din elcentral och göra ett funktionstest. Elinstallationen sker vanligtvis inom 7 dagar efter att panelerna monterats, men kan variera något beroende på årstid och var du bor.


3. Din nätägare byter ut din elmätare och ger grönt ljus för att slå på din anläggning. Vi på Svea Solar kan inte påverka när detta sker men vanligtvis blir du kontaktad av din nätägare inom 2 veckor.

När installationen är färdig gör vår elektriker ett funktionstest av anläggningen vilket innebär att den slås på en kort stund för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Efter testet slås anläggningen av i väntan på elmätarbyte av din nätägare.

Vanliga frågor och svar kring för dig som har installerat ett system.

Vanliga frågor och svar kring solenergi för företag, lantbruk & BRF. För att få en kosultation kan du skicka ett mail till foretag@sveasolar.com