Innovation

"Lyft blicken" flyttar fokus i branschen solenergi/solceller från funktionellt och tekniskt komplicerat till emotionellt, mänskligt och en vital del av den gröna omställning som alla kan vara med och bidra till.

Vårt uttryck

Typisk kommunikation i branschen

Engagement & impact

För att attrahera en bredare målgrupp och göra omställningen till grön energi intressant och relevant för HELA konsumentmarknaden (inte bara teknikintresserade) behöver vi bredda och flytta fokus till ett mycket mer emotionellt narrativ - alla ska välja solceller för en ljusare framtid!

Vi går helt utanför normen för hur solcellsbolag porträterar sig för att fånga ett bredare intresse och målgrupp. Inga solpaneler i fokus utan människan, konsumenten och inte minst kraften från solen och det gemensamma bidraget till omställningen.

Men även när vi jobbar närmare produkten så väljer vi ett helt annorlunda uttryck än branschen i stort.

Measurable impact

Från brand tracking: 

  • +58% ökning i brand awareness
  • +57% ökning i brand consideration samt 
  • +100% ökning i brand preference. 

Från kampanjuppföljning: 

  • 99% av de som såg annonsen kunde återge budskapet
  • 94% förstod att budskapet var relaterat till solenergi och förnybar energi
  • 99% var positiva eller neutrala till kampanjen
  • 41% blev mer positiva till Svea Solar. 

Teamet

Svea Solar

Anette Fredholm - Head of Marketing, Sverige

Madeleine Berggren - Project Manager, Global Marketing

Max Lundén - Head of Brand, Global Marketing

Frida Jonsson - Art Director, Global Marketing

Kreativt team

Lotta Mårlind - Creative 

Stefan Pagreus - Copy

Annika Witowska - Projektledare